centrum 9391 30cm

KOMPETENS Connect

KOMPETENS Connect

Integration, entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i sydösterbotten

Projektet är finansierat av Svenska kulturfonden och riktar sig till invandrare som är intresserade av att fortbilda sig och förbättra sina språkkunskaper. Motivationen och målen kan variera allt från att delta i projektets aktiviteter eller ta kurser på Öppen yrkeshögskola till att man siktar på att bli examensstuderande.

Inom projektet ges deltagarna möjlighet till en kompetenskartläggning där tidigare utbildning och arbetserfarenheter kartläggs och som visar vilka förutsättningar deltagaren har att studera. Språkkunskaper i svenska eller engelska behövs för att göra kartläggningen och utgående från den kan vi informera om vilka studiemöjligheter som finns och coacha deltagaren framåt i processen.

Under projektet kommer vi att skapa olika skräddarsydda kurser och infotillfällen där vi stöder deltagarna till kompetensutveckling. Aktiviteterna görs i samarbete med Yrkeshögskolan Novias fem institutioner inom bioekonomi, företagsekonomi, teknik och sjöfart, konst och kultur samt hälsa och välfärd.

Steg 1 Deltagaren tar kontakt med oss för att boka in ett möte.

Steg 2 Kompetenskartläggning görs på plats i Dynamohuset, på distans via Teams eller på avtalad plats i sydösterbotten. Språkplan, kurser och utbildningsmöjligheter diskuteras.

Steg 3 Vi bjuder in deltagarna till aktiviteter och kurser som ordnas under projektets gång utgående från behov som finns i regionen.

Projektledare
Projektforskare

Evenemang

20.12 kl. 18 vid Café Albert KOMPETENS nätverksmöte

Entreprenörskap

Inom ramen för projektet "Integration och entreprenörskap", som Novia deltog i, producerades företagarens videoguide. I videorna som är textade på flera språk, får man information om allt från affärsidé, företagsformer och finansiering till personal, reklam och marknadsföring. Länk till företagarens videoguide på YouTube.

Svenska kulturfonden logo horisontell svart RGB