centrum 9391 30cm

Novia-Hub Sydösterbotten – Om projektet

Aktiviteter i projektet

Nätverksbyggande

I detta arbetspaket kartläggs vilka nätverk och vilken verksamhet Novia redan har i regionen och samtidigt vidgar vi vårt nätverk genom samtal med näringslivsrepresentanter och andra intressenter. Genom personliga möten med aktörer i Sydösterbotten reder vi ut vad det finns för behov i regionen och vad som efterfrågas från en högskola.

Vi bygger upp en plattform i Sydösterbotten (tillsvidare vid Dynamohuset) där alla Novias institutioner erbjuder sina tjänster. Plattformen förvaltar det växande nätverket som vi bygger upp. 

FUI-koordinering (Forskning, utveckling och innovation-koordinering)

Vi marknadsför samarbetsmöjligheter med Novia, konkret med exempel på tidigare samarbeten mellan högskolan och företag eller andra aktörer. Marknadsföringen sker på plats i Sydösterbotten.

Projektfabriken

Här designar vi färdiga projektplaner och ansökningar om projektmedel, utgående från de behov som identifierats i möten med regionens aktörer.

Utvecklingsakuten

Kortvarig testverksamhet och kompetensöverföring i olika former, till exempel förstudier, kunskap- och/eller teknologiöverföring, problemlösning, mindre projekt etc.

Studerandeinsatser

Förmedling av uppdrag, praktik och examensarbetsmöjligheter från Sydösterbotten till Novias studerande.

Mål och effekter med projektet

  • att stöda utvecklingsmöjligheter inom kultur, företagsekonomi, hälsa och välfärd, samt teknik i Sydösterbotten genom att stärka Novias närvaro i regionen och öka medvetenheten om olika former av samarbetsmöjligheter med högskolan.
  • att kraftigt höja omfattningen av Novias verksamhet i regionen under projekttiden, med sikte på att upprätthålla en stark sådan efter projekttiden.