1920x380px automare edunet web8 small 2

Publications & Project Results

Publications & Project Results

Kriisiviestintä kyberkriisissä. Kyberkriiseihin valmistautuminen ja kriisiviestinnän harjoittelu pk-yrityksissä

Tuomala, Vesa; Vaahtera, Jouni; Mäkinen, Miikka (2021)

Tämä julkaisu on perustutkimus kyberturvallisuuden kriisiviestinnän tehtävistä. Se on tarkoitettu pk-yrityksille, joiden kohderyhminä kriisiviestinnässä ovat heidän asiakkaansa ja yhteistyökumppaninsa sekä tietoturvaloukkausten uhrit.

Suomessa alle 50 hengen yrityksiä on kaikkiaan 288 481. Ne edustavat lähes 99:ää prosenttia koko kotimaisesta yrityskannasta. Näistä yrityksistä 70 prosenttia työllistää 1–3 henkilöä, joista harvalla on IT- ja tietoturvaosaamista.

Kriisiviestinnän avulla yritys suojaa mainettaan poikkeustilojen aikana. Hyvä maine ei tule itsestään, vaan se vaatii yritykseltä hyvää johtamis- ja hallintatapaa sekä eettisiä periaatteita. Maineenhallinta on jatkuvaa toimintaa ja ehkäisevää kriisiviestintää, myös sosiaalisessa mediassa. Julkaisussa pohditaan maineriskien vaikutusta yrityksen toimintaan.

Tutkimuksen tulokset on jaettu kolmeen osaan: kyberkriisin viestinnän suunnitteluun ja valmistautumiseen, kriisiviestintäsuunnitelman tekoon sekä kriisitilanteiden harjoitteluun. Pohdintaosuudessa tarkastelemme ja vertailemme tutkimustuloksia. Lisäksi olemme koonneet kyberturvallisuuden kriisiviestinnän parhaiden käytäntöjen listan.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-329-7