Johanna Liinamaa
Forskningschef
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
Avaa uuteen ikkunaan