Välmående av vilt

Projektet ”Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta” har som målsättning att utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen att få ut obesiktat viltkött på marknaden lättare.

Enligt de prognoser som finns kommer vitsvanshjorten att fortsätta att breda ut sig över landet och öka i täthet. Redan i dag kräver avskjutningen av alla licenser på vitsvanshjort stora insatser av jaktlag och –föreningar, och den prognostiserade ökningen av stammen på vitsvanshjort kräver därför nya verksamhetsmodeller. Projektet ”Hyvinvointia riistasta - Välmående av vilt” ska ta tag i just det här.

Genom att öppna upp jakten för gästande jägare finns möjligheter att öka avskjutningen och samtidigt öka tillgången på viltkött på marknaden. Projektet ska jobba med att dels hitta nya verksamhetsmodeller för jaktföreningar- och jaktlag, och dels för att utveckla försäljningen av okontrollerat viltkött till konsumenter och restauranger.
Projektet kommer även att ta fram informationspaket kring viltbruk, och hur ett hållbart viltbruk kan ge möjligheter för åretruntverksamhet för aktörer som är verksamma på landsbygden.

Finansiering

Finansieringen på 433 100 euro kommer från EU och genom statliga bidrag för utveckling av landsbygden.

Parter

Yrkeshögskolan Novia leder projektet.

Samarbetspartner är Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors, Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral.

Projektområde

Projektet är tvåspråkigt och genomförs i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Satakunda.

Projekttid

Projekttiden är 1 januari 2019 till 31 juli 2021.