Välmående av vilt

Projektet ”Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta” har som målsättning att utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen för att få ut obesiktat viltkött på marknaden lättare.

Parter

Yrkeshögskolan Novia leder projektet.
Samarbetspartner är Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors, Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral.


Projektområde


Projektet är tvåspråkigt och genomförs i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Satakunda.


Projekttiden är 1 januari 2019 till 31 juli 2021.