Informationsteknik, Vasa

Ingenjör (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Utbildningsprogrammet hade sin sista antagning av nya studerande hösten 2012.
Nu ingår informationsteknik som en profilering i el- och automationsteknik.

Utbildningen ger en flexibel och mångsidig plattform för arbete inom IT-branschen samt inom tele- och datatekniken. Utbildningen ger studerande de verktyg som behövs för att behärska de nyaste och viktigaste teknikerna som används.

Studerande lär sig att lösa problem på ett praktiskt sätt, och därigenom reda ut begrepp och behov samt att skapa nya lösningar. IT-studerande lär sig hur man konstruerar lösningar, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, dock med tyngdpunkt på mjukvarusidan. Mycket av det de arbetar med, kommer att röra sig kring arbetsstationer, men även inbyggda system kommer att vara ett känt arbetsfält.
Studier

Studierna inom informationsteknik leder till en ingenjörsexamen. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. De två första åren fokuserar studierna på allmänna ämnen samt på gemensamma yrkesstudier, medan specialiseringen sker under det tredje och fjärde året.

Helheter som ingår i utbildningen är bl.a.

  • Systemering och -programmering
  • Databas- och kommunikationsteknik
  • Multimedia och Design

Utbildningen använder de moderna utrymmena i Technobothnia, för laborationer, ingenjörsarbeten och för övriga projekt. Undervisningen är anpassad till arbetslivets kommande behov och kursutbudet uppdateras årligen för att studierna skall vara så relevanta som möjligt.

Utbildningsansvarig

Kaj Wikman
Wolffskavägen 33
65200 Vasa
Tfn (06) 328 5560