Byggmästare (YH), flerformsstudier, Vasa

info
Examen: Byggmästare (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: Ingen antagning 2021

Ingen antagning 2020!

Byggmästare (rakennusmestari eller rakennusmestari AMK) är ett utmärkt yrke för den som vill vara kunna leda byggarbetsplatser och byggprojekt.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga och kunniga byggmästare som trivs med sitt arbete. Utbildningen är upplagd så att den fungerar bra både om den studerande har yrkesexamen från yrkesinstitut eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. Vi ser gärna att man dessutom har yrkeserfarenhet från branschen. Yrkespraktik från branschen är till fördel och kommer att ge tilläggspoäng vid urvalsprovet. Även tidigare studier ger tilläggspoäng.

I studierna lär studerande sig använda de rätta, bästa och modernaste metoderna för både renovering och nybyggnad. Studerande lär sig att behärska byggteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Studerande utvecklas, trivs och är effektiv i samarbete med övriga parter inom byggbranschen och samhället. Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll  

I byggmästarutbildningen lär studerande sig:

 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt projekt
 • beräkna kostnader både för byggande och drift och följa upp dem
 • styra och avtala byggnadsprojekt och deras resursplanering och genomförande
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med olika människor
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för byggarbetsledning
 • planera och bygga projekt med trä, betong, stål och tegel
 • både traditionella och moderna byggtekniska lösningar
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för främst renovering och infrabyggande
 • energieffektivitet för renovering av byggnader och för infrabyggande
 • inomhusklimatfrågor och byggnadsvård
 • planera byggande och projektera enklare byggnader
 • livscykelanalys
 • analysera och kontrollera material och konstruktioner med hjälp av mätutrustning

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad   

Studierna består av:

 • grundstudier 30 sp
 • yrkesstudier 100 sp
 • företagsförlagda studier 30 sp
 • valfria studier 10 sp
 • praktik 30 sp
 • examensarbete 10 sp 

Examensarbete  

Examensarbetet omfattar 10 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet består främst av externa beställningsarbeten för och i samarbete med byggföretag eller företag i branschen.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en metodutveckling och/eller anvisning för ett företag
 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett verktyg

Karriärmöjligheter

Byggmästare behövs inom många uppgifter i samhället. Byggmästare arbetar i företag av olika storlek, både nationellt och internationellt.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • yngre arbetsledare (nuorempi työnjohtaja) eller ansvarig arbetsledare (vastaava työnjohtaja)
 • ansvarig byggmästare/mästare (vastaava mestari)
 • projektledare (projektijohtaja)
 • kostnadsberäknare eller offertberäknare (kustannuslaskija)
 • anskaffningschef (hankintapäällikkö)
 • byggplatschef (työmaapäällikkö)
 • chef för ett byggföretag eller jordbyggnadsföretag

Utexaminerade kan också jobba utomlands som project eller site manager, övervaka att projekt byggs enligt de finska företagens specifikationer. Studier vid Novia är en fördel på de nordiska arbetsmarknaderna och på utlandsprojekt för de finländska byggföretagen. Efter studierna vid Novia behärskar utexaminerade branschterminologi på både svenska, finska och engelska och flera av Novias industripartners behöver dylik kompetens.

Många byggmästare är anställda av städer och kommuner t.ex. som byggherre, fastighetschef, specialist, arbetsledare, byggnadsövervakare eller som byggnadsinspektör

Byggmästare arbetar även inom försäkringsbranschen som granskare, i större bolag som fastighetschef eller inom olika produktutvecklings- eller försäljningsuppgifter inom byggbranschen. En del väljer att arbeta som självständiga byggnadsentreprenörer eller företagare inom branschen. Byggmästare arbetar inom t.ex. väg- och gatubyggande samt trafiksystem, vatten- och energiförsörjning och inom växande branscher som vindkraft och solenergi. 

Internationalisering 

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra
 • partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i projektkurser tillsammans med internationella studerande i Vasa eller utomlands
 • göra ett examensarbete för ett företag som verkar på den internationella marknaden.

Samarbete med andra aktörer

Ett varumärke för byggutbildningen i Vasa är samarbetet med byggindustrin som sker via företagsförlagd utbildning. Utbildningens samarbete med övriga högskolor gäller främst samarbetet kring laboratoriet Technobotnia (Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet) samt via byggbranschens nätverk och seminarier. Dessutom samarbetar utbildningen med Hochschule Wismar, Umeå universitet, SP, Citec och Wärtsilä.