Röntgenskötare (YH)

info
Examen: Röntgenskötare (YH)
Utbildningsområde: Social- och hälsovård
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa

Även som flerformsutbildning!

Röntgenskötarens arbete är intressant, ombytligt och utmanande. I ditt framtida yrke som röntgenskötare arbetar du självständigt eller i grupp och utför röntgen-, ultraljud-, magnet- och isotopundersökningar samt planerar och förverkligar strålbehandlingar.

Utbildningen har antagning vartannat år, antagning 2018!

Studier

Utbildningen till röntgenskötare som leder till yrkeshögskoleexamen Röntgenskötare (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan som har denna utbildning på svenska i Finland. 

Goda kunskaper i vård, medicin och teknik samt förmåga att skapa en god patientrelation är förutsättningarna för att en säker diagnos ska kunna fastställas och för att patienten ska kunna känna sig trygg under besöket på röntgen.

Teknologin inom området utvecklas snabbt. Nya och förändrade undersöknings- och vårdmetoder kräver att röntgenskötaren kontinuerligt fortbildar sig och utvecklar sitt kunnande. Som sakkunnig i strålning ansvarar röntgenskötaren för att patientens och personalens stråldos hålls på en acceptabel nivå. 

Kliniska studier

Utbildningen omfattar 75 studiepoäng kliniska studier, vars avsikt är att sammanlänka teori och praktik, och fördjupa kunnandet inom olika delområden. De kliniska studierna ger studerande insikter om den kommande yrkesrollen och utgör en första kontakt till arbetslivet.

Examensarbete

Examensarbetet är ett verkligt projekt som kan vara ett beställningsarbete från exempelvis offentliga och privata institutioner, företag eller offentliga sektorn (sjukhus). Examensarbetet ger de studerande möjlighet till att fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom det egna yrkesområdet.

Internationellt samarbete

Inom ramen för Erasmus är utbildningen med i ett europeiskt nätverk tillsammans med 22 andra högskolor. Utbildningen har även Nordplussammarbete med högskolor i Sverige, Norge, Danmark och på Island. 

Efter examen

Efter examen kan röntgenskötaren arbeta på sjukhusens röntgenavdelningar, isotopavdelningar, strålbehandlingsavdelningar samt kardiologiska avdelningar.

Arbete finns även inom hälsovårdscentralernas och privata vårdenheters röntgenavdelningar, veterinärmedicinen, industrin, miljöhälsovården samt inom företag som saluför produkter inom branschen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.