Social- och hälsovård

Arbetslivsfärdigheter inom social- och hälsovård är förutom yrkesmässig kunskap också vilja och förmåga att verka med människor, aktivitet och initiativrikhet, ansvarskännande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. Branschen utvecklas fortgående, vilket även kräver vilja att utveckla sig själv och sitt arbete.

Novia erbjuder följande utbildningar inom social- och hälsovård:

Novia erbjuder följande flerformsutbildningar inom social- och hälosvård

Flerformsutbildning, för den som vill uppdatera sin examen till en YH-examen

Högre YH-utbildning

Novia erbjuder följande utbildning på engelska inom social- och hälsovård:

Novia erbjuder följande specialiseringsutbildning/fortbildning inom social- och hälsovård:

Alere i Vasa

Novia och VAMK erbjuder studerande förutom moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar; för studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer.

Filmer från campus Åbo och Vasa