Sjöfart

Novia erbjuder följande utbildningar inom sjöfart


Novia erbjuder även följande utbildningar inom sjöfart på engelska

Etappvis till sjöingenjör

  • Bachelor of Engineering, Maritime Technology, Åbo-Turku*

    *) Inom öppna yrkeshögskolan erbjuds studier till sjöingenjör, som kombinerat med examensstudier ger en yrkeshögskoleexamen inom sjöfart med examensbenämningen ingenjör (YH) och behörighet som övermaskinmästare. Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildnnig, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). Ges via CLL.

 

 Se filmen om Campus Aboa Mare i Åbo