Ingen antagning längre

Någon av  följande utbildningar kan eventuellt i framtiden ges som flerformsstudier

Följande utbildningsområden på svenska har inte antagning längre

Det humanistiska området
Samhällspedagog (YH), Åbo Observera att turism finns som en profilering i utbildningen till tradenom (YH) i Åbo. Sista gången antagning 2017.

Turism
Restonom (YH), Åbo. Observera att turism finns som en profilering i utbildningen till tradenom (YH) i Åbo. Sista gången antagning 2015.

Följande utbildningar på svenska har inte antagning 

Företagsekonomi
Tradenom (YH), Informationsbehandling, Raseborg

Naturbruk
Miljöplanerare (YH), Raseborg
Hortonom (YH), Raseborg

Kultur
Formgivare (YH), Åbo Utbildningen hade sista gången antagning 2012.

Teknik
Automationsteknik och IT, Raseborg Utbildningen hade sista gången antagning 2012.
Informationsteknik, Vasa  Utbildningen hade sista gången antagning 2013. Nu ingår informationsteknik som en profilering i el- och automationsteknik