Scenkonstpedagog (YH)

info
Examen: Scenkonstpedagog (YH)
Utbildningsområde: Kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 20.3-3.4.2019

Antagning 2019

I Jakobstad har du möjlighet att utbilda dig till senkonstpedagog (YH), Bachelor-nivå. Hos oss får du spetskompetens för att bli såväl skådespelare och regissör för tillämpad teater och/eller pedagog inom drama- och teaterverksamhet. Omfattning 4 år 240 studiepoäng.

Studier

Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och understöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. Inbakat i studierna finns den allmänna lärarkompetensen.

Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete erbjuds du tillfälle att utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med t.ex. musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna. Också vårt studieutbud av valfria kurser kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dig själv inom de olika konstområdena.

Praktik

Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor. Praktiken utgör 30 studiepoäng.

Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avläggas vid våra partnerhögskolor i Tyskland, Norge och Litauen.

Vi har under de senaste åren etablerat praktikplatser bl.a. vid Teater Stella Polaris i Stokke i Norge, Unga Klara vid Stockholms stadsteater i Sverige, Lot- teater i Braunschweig i Tyskland, Skandinaviska skolan i Paris, Uusi Teatteri i Stockholm, Wasa Teater, Turteatern i Stockholm, Vera Stasi Danskompani i Italien, Teatteri Totti i Finland och Mwembe i Tanzania.

Efter examen

Efter avlagd examen (Bachelor) hos oss kan du söka t ex till tvååriga magisterstudier vid utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, på svenska, vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet i Helsingfors (MA 120 sp).

Om ditt intresse ligger mer inom det pedagogiska fältet kan du söka till den finskspråkiga magisterutbildningen för teaterpedagogik vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet (MA 120 sp). Också utomlands finns många möjligheter till fortsatta studier.

Ifall du, efter avslutade studier här hos oss, vill gå direkt ut i arbetslivet kan du hitta ditt arbetsfält bland professionella teatrar, fria grupper, kultur- och konstinstitutioner, skolor, inom hälsovården, sociala institutioner, radio, TV samt inom företagsvärlden.

Internationellt samarbete

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer regelbundet studerande- och lärarutbyten med högskolor i Tyskland, Litauen, Norge och Nederländerna.

Internationella workshops är ett återkommande inslag för både studerande och lärare. Utbildningen i scenkonst har sex partnerskolor: Lärarhögskolan i Bergen, University of Klaipeda i Litauen, Universität Osnabrück i Tyskland, Hochschule Hildesheim i Tyskland, HBK i Braunschweig i Tyskland och ArtEz i Nederländarna.

Därtill deltar vi regelbundet i internationella projekt som t.ex. WKTC (världsbarnteaterfestival).

Examensarbete

Examensarbetet består av två delar: en konstnärlig del och en skriftlig del. Arbetet utförs under den fjärde årskursen. Examensarbetet kan vara ett beställningsarbete eller ett utvecklingsarbete för en organisation, en skola, en teater eller dylikt.

Den konstnärliga delen kan vara ett regiuppdrag, ett ledarskap för ett dramaprojekt, en koreografi, ett skådespelaruppdrag, en performans och dylikt. Den teoretiska delen har anknytning till den konstnärliga så att studerande väljer en aspekt för den skriftliga delen som utforskas grundligare.

 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.