Medianom (YH), fotografering

info

Bachelorexamen – Dagstudier

Examen: Medianom (YH)
Utbildningsområde: Kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad

 

Nybörjarplatser: 9
Urvalsprov: 5.6-6.6, JAKOBSTAD

Nyhet 2017 Utbildningen foto är en profilering inom utbildningen visuell konst. Redan i ansökningsskedet söker man in till en av de fyra examensbenämningarna bildkonstnär (YH), formgivare (YH), grafisk design, formgivare (YH), inredningsdesign eller medianom (YH), fotografering men profileringarna har ett mycket nära samarbete. Du kan till stor del personifiera din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser från de andra profileringarna så att du får den utbildning inom visuell kommunikation, design, foto och konst som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Utbildningen till medianom inom fotografering ger studerande en bred kunskap inom fotografi. Fokus ligger på fotokonst, bildjournalistik och studiofotografering. Målet är att de studerande ska utveckla sitt personliga bildspråk, få goda tekniska kunskaper och förståelse för hur branschen ser ut och fungerar.

Utbildningen är intensiv och innehåller många olika arbetssätt, bland annat djupgående eget arbete, gruppuppgifter, kundprojekt, praktikperioder och en stor del individuell handledning. Samarbete med olika institutioner och företag är något som genomsyrar nästan all verksamhet inom utbildningen. Vår strävan är att ge studerande under studietiden  möjlighet att etablera sig i fotografbranschen och skapa förutsättningar för framtida jobb. Varje år producerar utbildningen flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner runt om i Norden. Mera information finns på www.fotokonst.fi

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Gästföreläsningar på finska och engelska förekommer.

Studerande inom utbildningen har olika modersmål (finska, svenska och engelska) vilket bidrar till ett öppet språkklimat. Examensarbetet skrivs vanligtvis på något av dessa tre språk.

Novia on ainoa koulu Suomessa, joka tarjoaa valokuvauskoulutusta ruotsin kielellä. Novian valokuvauskoulutuksessa on sekä ruotsin- ja suomenkielisiä opiskelijoita Suomesta, ja sen lisäksi myös mm. Ruotsista, muista pohjoismaista ja Saksasta. Opetuskielenä on pääasiassa ruotsi, mutta suomen- ja englanninkielisiä vierasluentoja on säännöllisesti. Aineopintoihin kuuluu muun muassa valokuvaustaide, kuvajournalistiikka (lehtikuvaaja), valokuvaustekniikka (analoginen/digitaalinen), valaistus (studiokuvaus), kuvakieli ja mediaetiikka.

Medianomutbildningens innehåll

Fotokonst, bildjournalistik, studiofotografering och olika typer av kommersiell fotografering är de viktigaste delarna i studierna.

Genom olika former av utställningsprojekt, publikationer och kunduppdrag syftar utbildningen redan under studietiden till att skapa bilder och visuella helheter för verkliga sammanhang. Detta för att ge erfarenhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat arbetsliv.

Val av huvudämne eller specialisering

Läroplanen vid utbildningen gör det möjligt för studerande att i stor utsträckning själva välja vilken genre inom fotografi man vill fördjupa sig inom. Exempelvis kan fotokonst, bildjournalistik eller olika former av kommersiell fotografering väljas. Samtliga studerande avlägger grundkurser inom alla genrer.

Studiernas uppbyggnad 

Studierna består av

 • grundstudier 36 sp
 • yrkesstudier 150 sp
 • valfria studier 9 sp
 • praktik 30 sp
 • examensarbete 15 sp


I utbildningen ingår bland annat fotokonst, bildjournalistik, fototeknik (analogt/digitalt), ljussättning, bildanalys, bildspråk och medieetik. I studierna ingår även allmänna studier som språk, marknadsföring, konsthistoria och kulturkunskap.

Första studieåret innehåller ett flertal grundkurser och språkstudier, andra och tredje året fördjupningskurser och fjärde läsåret är helt fokuserat på eget arbete och produktion av ett omfattande examensarbete.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang), en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, en publikation, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok, en portfolio, en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering), ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter). Produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell).

Exempel på praktikplatser

 • Fotograf Carl Hjelte, Stockholm
 • Heidi Lunabba, projektet Flickornas slott, Ekenäs
 • Fotograf Marica Rosengård, Helsingfors
 • Studio Timo Junttila, Helsingfors
 • Kaleva Kustannus Oy, Uleåborg
 • Studio Iloinen Liftari, Åbo
 • Photographer Ali Özatalay, Istanbul, Turkiet
 • Uusi Suomi, Helsingfors
 • Fotograf Mari Svenningse, Oslo
 • Fotokonstnär Nanna Hänninen
 • Fotograf Mats Bäcker, Stockholm
 • Studio Beet
 • Taidekeskus Retretti, Punkaharju
 • Fotograf Martina Hoogland Ivanow, Stockholm
 • Fotograf Pelle Lundberg, Stockholm
 • Galleria Omahuone, Helsingfors
 • Modefotograf Kira Gluschkoff, Helsingfors
 • Fotograf Simon Cederquist, Stockholm
 • Yaya prodaktion Ab, Stockholm
 • Tracey Moffatt, fotokonstnär New York
 • Jakobstads Tidning
 • Työhuone KIVAT KAVERIT, Sandra Kantanen
 • Juha Nenonen
 • Niclas Warius
 • Elina Brotherius
 • Sanna Kannisto
 • Miklos Gaal och Santeri Tuori
 • Huvudstadsbladet
 • Fotokonstnär Kenneth Bamberg
 • Fotokonstnär Anders Petersen
 • Vasabladet, Vasa
 • Don Balon Fotbollsmagasin i Lima, Peru, Sydamerika
 • Skånska dagbladet, Sverige
 • Fotograf Elin Berge Sverige
 • Fotoatelje i Lund, Sverige
 • Kurikka-lehti
 • Click Foto i Oslo, Norge
 • Bildström, Nykarleby
 • Leavenworth Photographics, USA
 • Satakunnan Museo
 • Dagstidningen Magyar Hirlap, Ungern
 • Konstnär Teemu Mäki, Helsingfors
 • Savon Sanomat, Västra Nyland
 • Järna hembygdsförening, Sverige
 • Acerbia Oy
 • Genevieve Gilabert, fransk fotokonstnär i Berlin
 • Pietarsaaren Sanomat
 • Birka
 • Color Kolmio, Kaarina
 • Eko-Rakennus, Björneborg
 • Studio Sette OY, Helsingfors
 • OceanNEnviroment, Australien
 • Kameraboden Åbo
 • Foto Elite, Jakobstad
 • Studio Eugene Langan, Irland
 • Förlaget Ordet, Helsingfors
 • Pohjois-suomen viestintä ky, Oulu
 • Iisalmen Sanomat, Iisalmi
 • Ilkka, Seinäjoki
 • Anti Wendel Photography, Stockholm, Sverige
 • Betlehem-föreningen, Borgå
 • Kari Holopainen, fotokonstnär, Borgå
 • Frukt rf, Vasa
 • Foto Atelier Pia, Helsingfors
 • Fotograf Ari Nakari, Lappeenranta
 • Fotograf Jimmy Hansen, Stockholm, Sverige
 • Seppälä Valokuvaamo, Vasa,
 • Keskisuomalainen, Jyväskylä
 • Potkastudio, Helsingfors
 • Mainosvalokuvaamo Kaipix, Haukiputaalla
 • Braunschweiger Zeitung, Braunschweig, Tyskland,
 • KuvaSeppälä, Vasa, Seppälän Koulukuvat, Vasa
 • Studio Jakob, Jakobstad
 • J.M.G. Studio, Helsingfors
 • Ulrika Ferm, Berlin, Tyskland
 • Rune P. Fotografi, Köpenhamn, Danmark
 • Reklambyrå Taivas Ego Oy, Helsingfors
 • Priory Studio, Irland
 • Paulina Westerlin, Stockholm, Sverige
 • Nya Åland.

Karriärmöjligheter

Som fotograf är arbetsfältet brett; arbete inom media och reklam, porträttfotografering, olika typer av utställningsproduktion och uppdrag inom kultursektorn är de mest förekommande arbetsuppgifterna. Många av utbildningens före detta studerande arbetar inom flera av dessa områden parallellt, ofta som egenföretagare.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande


Utbildningen har flera samarbetsskolor som möjliggör utbytesstudier runt om i Europa. Studerande kan också själva hitta och ansöka om intressanta utbytesstudier vid universitet och högskolor som utbildningen inte har fortlöpande utbytesavtal med. Utländska utbytesstuderande och gästlärare besöker ofta utbildningen. Studieresor till olika branschmässor, projektresor och utställningsresor förekommer.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen genomför varje år flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner. Utbildningen samarbetar även med näringslivet och deltar i olika projekt.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Utexaminerade medianomer/fotografer kan söka till olika magistersprogram runt om i världen. Vid bland andra följande universitet har utbildningens studerande fortsatt sina studier inom fotografi, media och konst:

Aalto universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Helsingfors/BjörneborgTampereen yliopisto, visuaalisen journalismin maisteriohjelma, TammerforsHögskolan för Film och fotokonst, GöteborgKonsthögskolan Valand, GöteborgBildkonstakademin, HelsingforsLapin yliopisto, kuvataidekasvatus, RovaniemiAcademy of Fine Arts, PragUniversität der Kunste Berlin (Art in Kontext), BerlinUniversity of the Arts, London College of Fashion, LondonGlasgow School of Art, GlasgowUniversity of Westminster, London

Gallup bland medianomer inom foto

Med jämna mellanrum gör fotolinjen en utredning över sina alumners arbetssituation. Senaste gallup (januari 2015) riktade sig till alla före detta studerande vid fotolinjen som erhållit examen Medianom YH/fotograf från YH Novia (tidigare Svenska yrkeshögskolan) under åren 2001 till 2013. Totalt har 76 personer från sju årskurser erhållit examen från fotolinjen under dessa år. Av dessa 76 personer deltog 67 i enkätundersökningen (svarsprocent 88 %).

Informanterna uppgav följande:

 • I huvudsak sysselsatta i visuella branschen/kulturbranschen: 76%
 • Heltidsjobb, annan bransch: 15%
 • Konstnär på heltid: 5% (1-3 års arbetsstipendier + projektstipendier)
 • Pågående heltidsstudier inom foto/ visuell kultur: 4% (varav en doktorand)
 • Hälften av de tillfrågade uppgav att de på hel- eller halvtid driver ett eget företag.

Den "typiska" arbetssituationen efter examen från fotolinjen är att man arbetar inom flera olika områden inom den visuella branschen. Kombinationen fotografi och grafisk formgivning är vanlig, likaså frilans i kombination med deltidsanställd. De som frilansar jobbar för olika typer av media, företaga och reklambyråer. Även att arbeta med undervisning inom fotografi är vanligt. 20% av fotolinjens alumner har studerat vidare på magistersnivå (se lista över universitet nedan). Hälften av alumnerna har egna företag.

Utexaminerade från fotolinjen har studerat på MA-nivå vid följande universitet:

 • Aalto universitetet, konstindustriella högskolan, Helsingfors, Björneborg
 • Högskolan för Film och fotokonst, Göteborg
 • Konsthögskolan Valand, Göteborg
 • Bildkonstakademin, Helsingfors
 • Helsingfors universitet, Kultur och kommunikation
 • Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, Rovaniemi
 • Visuaalisen journalismin maisteriohjelma, Tammerfors (Aalto/Taik)
 • Academy of Fine Arts, Prag
 • Universität der Kunste Berlin (Art in Kontext), Berlin
 • University of the Arts, London College of Fashion, London
 • Glasgow School of Art, Glasgow
 • Falmouth College of Arts
 • University of Westministrer, London

 

Utbildningens egna webbsidor www.fotokonst.fi och www.kreativastudier.fi