Formgivare (YH), grafisk design

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad

Utbildningen i konst, foto och design består av fyra profileringar; bildkonst, fotografering, grafisk design och inredningsdesign. Redan i ansökningsskedet söker du till en av de fyra profileringarna med respektive examensbenämning: bildkonstnär (YH), medianom (YH)/fotografering, formgivare (YH)/grafisk design eller formgivare (YH)/inredningsdesign. Profileringarna har ett mycket nära samarbete. Du kan till stor del skräddarsy din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser så att du får den utbildning i konst, foto och design som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Studier

Målet med studierna inom grafisk design är att ge den studerande kunskap inom den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation. Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, design management, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding. Studerande lär sig presentera sina idéer visuellt, skriftligt och muntligt.

Praktik

Under praktikperioden har man möjlighet att fördjupa sig inom ett mer specifikt designområde som stöder den egna profileringen. Praktiken har studerandena i huvudsak avlagt i Finland men även i ex. Sverige, Danmark, Portugal, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. Under praktikperioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer. Det finns möjlighet att praktisera både i hemlandet och utomlands. Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor d.v.s. 30 studiepoäng.

Efter examen

Efter en examen inom grafisk design kan utexaminerade arbeta med bl.a. konceptplanering och formgivning av tryckt eller digitalt material, reklam, webb och förpackningar, antingen som egen företagare eller grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Examensarbete

Målet med examensarbetet är att studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Under examensarbetsprocessen får man stöd i form av handledning och seminarier.

Examensarbetet är ett självständigt arbete som består av tre olika delar:

  • En självständig produkt eller ett krävande uppdrag av utomstående beställare
  • En skriftlig dokumentation
  • En offentlig presentation och slutarbetsutställning

Internationellt samarbete

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyten med högskolor i Portugal, Lettland, Tyskland, Schweiz, England och skolor i Norden, Italien och Kina. Deltagande i internationella mässor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningens egen hemsida

Mera information och bildmaterial om olika projekt, aktuell information och examensarbete hittas på utbildningens egna webbsida www.kreativastudier.fi