Kultur

Inom kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagog, bildkonst, formgivning och fotografering. 

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildningar inom kultur i Jakobstad 

Novia erbjuder även följande högre YH-utbildningar inom kultur på engelska

Novia erbjuder följande specialiseringsutbildning inom kultur