Kultur

Inom kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom de konstnärliga områdenena musik, scenkonst, bildkonst, formgivning och fotografering.

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildningar inom kultur i Jakobstad

Scenkonst

Musik

Visuell konst

Novia erbjuder även följande utbildningar inom kultur på engelska i Åbo