Kultur

Inom kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonst, bildkonst, formgivning och fotografering.

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildningar inom kultur i Jakobstad

 

Novia erbjuder även följande utbildningar inom kultur på Master-nivå