Formgivare (YH), Åbo

Formgivare (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Utbildningen hade antagning av nya studerande sista gången hösten 2012.

Målet är att ge en mångsidig kunskap om formgivning. Formgivningsprocessen ses som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess som genomgås under studiernas gång utgående från olika behov och perspektiv. Bl.a. användarorienterad formgivning, tjänstedesign och konceptplanering är utgångspunkter i denna process.

Den huvudsakliga arbetsmetoden är projektifierat lärande som ger möjligheter och kompetenser för t.ex. produktutvecklingsprojekt med företag och organisationer. Studeranden utvecklas till professionell formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Till formgivarens kärnkompetenser hör planerings- och produktionskompetens, kompetens i formgivningsprocessens olika skeden samt visuell kompetens. Kunskap om hållbar utveckling, företagsamhet och produktifiering kompletterar formgivarens yrkeskompetens.

Profileringar hösten 2012:

  • mode och dräktformgivning
  • möbelformgivning

Studier

Under grundstudierna får studeranden en inblick i formgivning och i den egna profileringens särdrag. Studeranden introduceras i de arbetsmetoder som tillämpas under studierna – erfarenhetsbaserad inlärning, inlärning i projekt och kreativ problemlösning. Yrkesstudierna genomförs i form av projekt med målet att studeranden tillägnar sig en månsidig yrkeskunskap och –färdighet och har möjlighet att utveckla en egen yrkesprofil.

Utbildningsansvarig

Elina Vartama
Henriksgatan 7
20500 Åbo
Tfn (02) 432 3220