Studera formgivning i Åbo

Formgivare (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Programmet hade antagning av nya studerande sista gången hösten 2012.  

Målet är att ge en mångsidig kunskap om formgivning. Formgivningsprocessen ses som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess som genomgås under studiernas gång utgående från olika behov och perspektiv. Bl.a. användarorienterad formgivning, tjänstedesign och konceptplanering är utgångspunkter i denna process.

Den huvudsakliga arbetsmetoden är projektifierat lärande som ger möjligheter och kompetenser för t.ex. produktutvecklingsprojekt med företag och organisationer. Studeranden utvecklas till professionell formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Till formgivarens kärnkompetenser hör planerings- och produktionskompetens, kompetens i formgivningsprocessens olika skeden samt visuell kompetens. Kunskap om hållbar utveckling, företagsamhet och produktifiering kompletterar formgivarens yrkeskompetens.

Profileringar hösten 2012:


Studier

Under grundstudierna får studeranden en inblick i formgivning och i den egna profileringens särdrag. Studeranden introduceras i de arbetsmetoder som tillämpas under studierna – erfarenhetsbaserad inlärning, inlärning i projekt och kreativ problemlösning. Yrkesstudierna genomförs i form av projekt med målet att studeranden tillägnar sig en månsidig yrkeskunskap och –färdighet och har möjlighet att utveckla en egen yrkesprofil.

Aktuella projekt

http://bttr.papper.fi/
http://www.auraamo.fi
Turku-Tallin Fashion Empowerment

Internationella nätverk

Nordisk Textil Net
Nets