Kursen illustrativ ritteknik

Nedan ser du några bilder från kursen Illustrativ ritteknik, som hålls våren 2014 i Öppna yrkeshögskolans regi. Detta är en valfri kurs för främst landskapsplaneringsstuderande, och kursen är till för dem som vill njuta av att teckna och måla tillsammans.

- Upplevelser är alltid händelser, förlopp. Att planera t.ex landskap, är att planera händelser. Situationer avlöser varandra. Stämning, dramatiska förändringar och sammanhang kan till en viss del åstadkommas genom former, färger, rumskomposition m.m., berättar kursens lärare Carl Voigt.

Temat på illustrationerna är "Solnedgång och den blåa stunden som inspiration". Som teknik och redskap används blyerts och akvarellfärger.