Hortonom (YH), landskapsplanering, flerformsstudier

info
Examen: Hortonom (YH)
Utbildningsområde: Bioekonomi
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Raseborg
Ansökningstid:

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir Hortonom (YH).

Hortonomutbildningen är en flerformsutbildning med mycket självstudier. Utbildningens syfte är att erbjuda yrkesinriktad utbildning som stöder den studerandes professionella utveckling. Efter utbildningen ska utexaminerade kunna arbeta som sakkunniga inom offentliga och privata sektorn samt inom handel. Arbetsplatser finns t.ex. inom planering, anläggning och skötsel av grönområden, trädgårdshandel, rådgivning och media.

Utbildningens innehåll

Studiernas gemensamma innehåll består av kunskaper om natur, växter och tillväxtfaktorer samt de ekonomiska kunskaper som en hortonom behöver i arbetslivet.

Landskapsplanering kombinerar förståelse om miljö, människa och estetik. I utbildningen ingår kunskaper om växtanvändning, grönområdenas konstruktioner, parker, lekplatser, historiska trädgårdar samt landskapsplanering och landskapsvård. Studerande får använda sin kreativa förmåga, men även administrativa och praktiska kunskaper utvecklas. Inom studierna fokuserar studerande på goda, gröna livsmiljöer. Praktiska kunskaper i planering, anläggning och underhåll av grönområden är viktiga, liksom naturkännedom, materialkännedom och kulturkännedom.

Val av profilering

Ansökan görs till utbildningen inom bioekonomi, Hortonom (YH), flerformsstudier.

Utbildningen inleds förutsatt att den har tillräckligt många sökande.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är en flerformsutbildning på distans med närstudiedagar.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Karriärmöjligheter

Trädgårdssektorn är en växande yrkesbransch med nya arbetsmöjligheter. Hortonomer placerar sig i arbetslivet med mycket varierande arbetsuppgifter som sakkunniga inom trädgårdssektorn och grönområdesförvaltning. Arbetsplatser finns både inom den privata och den offentliga sektorn och många väljer att bli egen företagare.

Som hortonom med profileringen landskapsplanering kan man bland annat arbeta som:

 • stadsträdgårdsmästare
 • distriktsträdgårdsmästare
 • grönområdesplanerare
 • trädgårdsplanerare
 • trädgårdsanläggare
 • arbetsledare
 • redaktör vid facktidskrift
 • försäljare
 • lärare vid andra stadiets utbildningar
 • företagare

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande


Utbildningen deltar i aktiva nordiska nätverk och har etablerat studerandeutbyte med samarbetsskolor främst i Nordeuropa. Utbildningen är även medlem i European Council of Landscape Architecture Schools och utvecklar verklighetsförankrad pedagogik inom CDIO-nätverket.