Tony Johansson, socionom (YH)

Berätta om din bakgrund!

Jag är 27 år och kommer från Åland. Jag utexaminerades som kock 2008, har arbetat  fram tills att jag inledde mina studier till socionom hösten 2015.

tony johansson inact

Varför valde du att bli socionom?

Jag valde socionomstudier eftersom jag kommer att få utföra ett arbete som jag tycker känns väldigt meningsfullt. Jag kommer att ha ett brett yrkesområde, en framtidsbransch, och det bidragit till mitt val. Varför jag valde Novia är på grund av att jag fått höra att utbildningarna i Finland håller hög klass och att det ger en bra grund för vidarestudier. Sist men inte minst påverkade den uppmuntran jag fick från mina tidigare arbetskollegor på ett äldreboende, som ansåg att jag skulle passa utmärkt i rollen som socionom.

Hur är det att studera i Åbo?

Åbo är en riktigt bra stad att studera i. Staden har en trevlig atmosfär och det är nära till allt. Än så länge har jag klarat mig relativt bra i Åbo även fast jag inte kan finska, det var något som jag i början var lite oroad för.

Hur är det att studera till socionom?

Det är roligt och intressant, min favoritkurs hittills är socialpolitik, kurser som berört småbarnspedagogik, sociologi och yrkesetik har också varit givande på olika sätt. Lärarkåren är väldigt lyhörd för vad vi som studerande har för åsikter och det känns därför bra att vi har möjlighet att påverka till en viss grad. I utbildningen används många olika arbetssätt vilket jag anser är ett plus, så som föreläsningar, grupparbeten, självstudier, studiebesök och praktik.

Vilka är dina framtidsplaner?

Efter att jag är utexaminerad är tanken att ge mig ut i arbetslivet igen, ett drömscenario skulle vara att få en tjänst som förman men det återstår att se. Beroende på hur livet sedan utspelar sig så är det möjligt att jag i ett senare skede vidareutbildar mig till socialarbetare.

Läs mer om utbildningen här.