Rickhard Ekman, ingenjör (YH)

EkmanRickhardByggnads- och samhällsteknik, ingenjör (YH) i Raseborg

 Läs intervjun med Rickhard som alumn!

Bakgrund

Jag är hemma från Lappträsk men flyttade till Kervo för ett år sedan. Före denna utbildning har jag studerat i Lovisa Gymnasium.

Om ditt val

Byggandet har alltid intresserat mig och dessutom är jag inte heller första generationens byggare i släkten. Byggnadsbranschen är helt enkelt en jätteintressant bransch som ger breda möjligheter att jobba inom. Branschens konstanta utveckling - nya bestämmelser, standarder och byggsätt - gör att man aldrig blir ”fullärd”. Fastän byggbranschen är konjunkturkänslig anser jag själv att framtiden ser ljus ut för branschen. -Bygger man inte nytt, renoverar man gammalt!

Om studielivet

Raseborg är som studiestad sist och slutligen en jättelugn stad. Fritiden går mest åt att idrotta och umgås med studiekamrater.

Om praktiken

Praktiken är en viktig del av studierna och det är här man omvandlar teori till praktik och knyter viktig kontakt till arbetslivet med tanke på framtiden. Praktiken är tredelad. Första praktiken (grundpraktik) utförde jag på ett markbyggföretag. I företaget fungerade jag som vanlig byggnadsarbetare, men även lätta arbetsledaruppgifter gavs. Andra praktiken (yrkespraktik) utförde jag hos Lemminkäinen Sverige Ab i Stockholm (praktiken är alltså även möjlig att utföra utomlands). Då fungerade jag som arbetsledare i flera olika byggen, där bl.a. grundförstärkning av Centralstationen var det mest intressanta och givande i bygget. Tredje praktiken (specialpraktik) utförde jag hos Lemminkäinen Talo Oy i Helsingfors. Till arbetsuppgifterna hörde mängd- och kostnadsberäkning av såväl nya bostads- som renoveringsprojekt. Denna arbetsplats öppnade även möjligheten att skriva examensarbete för dem.

Framtidsplaner

I den närmaste framtiden hoppas jag på att få allt mera erfarenhet av byggnadsbranschen. Kan inte exakt just nu svara på vad drömjobbet skulle vara, men det är någonting som klarnar i arbetslivet. På längre sikt ser jag hoppeligen mig själv ansvarig av planering och projektering av allt svårare och krävande byggnadsprojekt både i Finland och utomlands.

Varför skall man söka hit? Om man är intresserad av tekniskt svåra uppgifter - en blandning av matematik, fysik, hållfasthetslära och dimensionering av konstruktioner - skall man utan vidare välja byggingenjörsstudier. I detta utbildningsprogram lär man sig planera och bygga såväl nya som äldre hus. Dessutom bekantar man sig i samhällsteknik samtidigt som man också får goda kunskaper i byggnadsvård, byggnadsekonomi och projekthantering.

Läs mera om Ingenjör (YH), bygg här