Pilvi Lehtinen, hälsovårdare (YH)

Pilvi, som studerar till hälsovårdare (YH) i Åbo åkte på
Erasmusutbyte till Borås i Sverige under en termin. 

pilvi lehtinen

Varför valde du att åka på utbyte? 

Ända sedan jag började mina studier vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, har jag velat åka på utbyte. Som social och nyfiken människa har utbyte som upplevelse alltid intresserat mig. Jag har rest ganska mycket i mitt liv både under längre och kortare perioder och träffat många olika människor från hela världen. Jag älskar att bekanta mig med andra kulturer och få lite variation från det ”normala” livet. Fastän Sverige inte skiljer sig kulturmässigt så mycket från Finland, fick möjligheten att utveckla kunskaperna i svenska samt chansen att bekanta mig med den svenska hälso- och sjukvården, mig att välja Borås som mitt första önskemål. Jag hade aldrig tidigare rest ensam någonstans för att bo och leva utan att känna någon annan där innan. Just det här med “ny början” i ny stad, i ny skola med nya människor var den knuff ut ur min komfortzon som jag letade efter då.

Berätta om din praktik!

Första praktiken var barnvårdspraktik på barnmottagning Viskan. Det var ett ställe där det jobbade barnsjukskötare, barnläkare, dietist och psykolog. Barnen kom med remiss på grund av något problem t.ex. allergi, astma, fetma eller långvarigt magont. På mottagning hade de även ett laboratorium. Under dessa fyra veckor fick jag vara med på många provtagningar, på läkarmottagningen, spirometrimätningar och pricktest, dietistbesök samt sjukskötarmottagningen. Personalen på Viskan bemötte mig professionellt och tog väldigt bra emot mig. De brukar inte så ofta ha studerande på mottagningen så de var ivriga att lära mig. Min handledare hade även ordnat dagar då jag fick se olika avdelningar inom barnsjukvården så att jag skulle få en bredare bild av öppenvården i Borås. En dag fick jag vara med en uroterapeut, en dag med en skolhälsovårdare, en dag på BVC (barnrådgivning) samt på en dagsjukvårdsavdelning, där jag även fick vara med då lumbalpunktion gjordes.

Alla dagar fick jag lära mig massor av nya saker gällande barnhälsovård och varje gång var jag överraskad över hur mycket man kan lära sig under endast en dag. Barnmottagningen lärde mig mycket om barns vanligaste hälsohinder men det viktigaste som jag lärde mig där var bemötande av barn. Alla sjukskötare hade lång arbetserfarenhet inom barnsjukvården så det var väldigt lärorikt att varje dag se hur erfarna sjukskötare bemöter olika barn med olika behov.

Den andra praktiken var inom primärhälsovården på Herkules vårdcentral. Under tre veckor lärde jag mig mycket om hur vårdcentraler i Sverige fungerar. Jag lärde mig mycket nytt om öppenvården och fick ta olika laboratorieprover, ge vaccin, lägga om sår, spola öron, vara med på läkarbesök, på diabetesskötarens besök samt på hembesök. Jag fick även vara med i rehabilitering, barnrådgivning samt en kväll på den jourhavande vårdcentralen. Också personalen på Herkules tog riktigt väl emot mig och en av många fördelar där var att jag fick vara med många olika sjukskötare och på så sätt lärde jag mig många olika sätt på hur olika svåra situationer kan tacklas.

Hur var det att vara på utbyte i Sverige?

Hela utbytesterminen var en väldigt speciell och lärorik upplevelse som är svår att förklara för andra som inte själva har upplevt något liknande. Under ett halvt år lärde jag känna nya människor som snabbt blev som en familj för mig. Jag lärde mig att leva i ett nytt land och i en ny stad på ett språk som inte är mitt eget modersmål. Jag lärde mig att studera i en ny skola samt praktisera som en yrkesperson i en helt ny omgivning. Men det största var att jag byggde upp ett helt nytt liv som i slutändan var väldigt svårt att lämna bakom mig när det väl blev dags att åka hem.

Varför rekommenderar du andra att åka på utbyte?

Man hör ofta hur utbytet är en av den bästa upplevelsen som man kan ha och det låter nästan som en kliché. Men i själva verket är det riktigt sant. Man lär sig även mycket om sig själv när man ensam blir utsatt för en ny miljö och allt omkring en är nytt, speciellt människorna och vardagen.

Livet under utbytesterminen är ofta lite lättare, lite positivare samt gladare och det känns att man även ler bredare samt skrattar högre. Nu när jag är tillbaka till vardagen är utmaningen att försöka hålla fast vid den glada energi som utbytet gav mig. Jag kan varmt rekommendera utbyte till alla som är redo att lära sig massor med nytt, speciellt om sig själv.

Studerande har möjlighet att ansöka om stipendium för studier eller praktik utomlands. Tillsammans med studiestödet täcker stipendiet en stor del av rese- och levnadskostnaderna.

Här kan du läsa om utbildningen hälsovårdare (YH).