Markus Seppi, skogsbruksingenjör (YH)

Berätta lite om dej själv! markus seppi

Jag heter Markus Seppi och är hemma från Malax. Jag gick i Gymnasiet i Petalax och tog studenten där 2014. Efter det var jag i militären i Dragsvik. Redan innan jag ryckte in i militären sökte jag in till skogsbruksingenjörsutbildningen vid Novia i Raseborg, och jag började studera här direkt efter militären, med andra ord i augusti 2015. Mina intressen är jakt och fiske.

Varför valde du Novia och skogsbruksingenjörsutbildningen?

Jag valde skogsbruk eftersom vi har skog hemma, jag alltid har rört mig i skogen och mina intressen har att göra med skog. Jag har också jobbat en del i skogen så det kändes som en bra plan att studera skogsbruk.

Vad gör ni just nu i studierna?

Det är en intressant utbildning eftersom vi har så varierande studier: ibland är vi ute i skogen, ibland i klassrummet, ibland i datasalen. Jag tycker om timmar då vi får göra olika projekt på egen hand, förstås med handledning och hjälp av lärarna. Annat som är bra inom vår utbildning är att vi brukar fara på intressanta studiebesök till olika ställen.

Hur är Ekenäs som studiestad?

Ekenäs är en trevlig studiestad. Det är bra med en liten stad, speciellt då det finns bara en yrkeshögskola så känner man de flesta. Men det finns ju fördelar och nackdelar med allt. Det som också är bra är att det mesta finns nära tillhands.

Var har du varit på praktik?

Jag har varit på praktik vid Eteläpohjanmaan Metsänhoitoyhdistys, Laihia kontoret. I sommar skall jag vara vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Vad har varit det bästa med studierna?

Det bästa med utbildningen är att det inte är så stora årsklasser så man får mer individuell undervisning. Det som också är bra med små grupper är att man lär känna de flesta studerande på alla fyra årskurserna. Jag tycker också att det är jättebra då studiesätten och –miljön är varierande.

 Vad hoppas du att du gör om 10 år?

Jag hoppas att jag skulle vara bosatt i Österbotten och att jag skulle ha ett arbete inom det jag studerar, alltså skogsbruk.