Malin Stenvall, socionom (YH)

malin stenvall2Socionom (YH), Åbo

Bakgrund

Jag kommer från Mariehamn och tog studenten från Ålands lyceum år 2009. Efter det tog jag ett mellanår för
att jobba och resa i Australien och Nya Zeeland i sju månader. Hösten 2011 började jag studera turism vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo men kom underfund med efter ett års tid att det sociala området lockade mig mera så jag bytte till det.

Om ditt val

Socionomyrket kändes lockande för mig därför att jag visste att jag ville jobba med människor och omsorg på en socialpedagogisk nivå. Branschen är väldigt bred och ger många möjligheter gällande yrken, vilket för mig är viktigt. Jag ville dessutom ha varierande studier och samarbete med klasskamrater vilket jag visste att den här utbildningen erbjöd.

Om studielivet

Åbo är en studiestad som känns välkomnande redan från början. Eftersom antalet studerande är så stort erbjuds många studerandeförmåner och alla möjliga aktiviteter. Man kan fritt välja hur aktivt studieliv man har. Jag har t.ex. suttit med i Studerandekåren Noviums fullmäktige ett år och för tillfället sjunger jag i studerandekören Florakören vid Åbo Akademi rf och är med som skådespelare i Akademiska spexet vid Åbo Akademi rf.

Om praktiken

Jag har hittills haft tre praktiker. Första var på Folkhälsans daghem i Åbo och den andra var på ett effektiverat serviceboende för äldre i Mariehamn. Min tredje praktik gjorde jag på ett utav Åbo stads svenskspråkiga daghem. Jag har även gjort extra praktik på ett skyddshem för kvinnor i Elgin, Skottland under min utbytesperiod.

Om utbytet

Ett av de bästa valen jag gjort under min studietid var att jag bestämde mig för att ansöka om att få åka på utbyte. Min ansökan blev beviljad och under våren 2013 var jag på utbyte i
Elgin, Skottland i fyra månader och studerade vid University of the Highlands and Islands Moray College. Det var otroligt roligt! Novia ger studerande stora möjligheter att åka på utbyte vilket känns som en chans man inte vill missa.

Framtidsplaner/drömjobb

Jag måste säga att jag är väldigt öppen när det gäller att komma ut i arbetslivet. Jag är intresserad av socialpedagogiskt arbete bland behövande överlag, men jag har fastnat en del för
att jobba inom barnskyddet. Jag har även planer på att flytta till London för en viss tid efter examen.

Varför andra ska söka till samma utbildning

Socionomyrket är för den som bryr sig om sina medmänniskor och som har ett resursförstäkande, positivt och utvecklingsinriktat tankesätt. Det är också för den som vill ha varierande
arbetsmöjligheter inom branschen och som jobbar för ett fungerande teamarbete också över det egna yrkesområdets gränser.

Läs mera om utbildningen här