Magdalena Marttila, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Deltagandet i praktikfabriken blev Magdalenas inkörsport till ”bättre byggande”

magdalenaochjohan

Det rådande pandemiläget har slagit hårt mot näringslivet och många företag har inte möjlighet att anställa studerande under sommarperioden, vilket har lett till problem för studerande som behöver arbetspraktik för att kunna framskrida i sina studier.

I slutet av april gjordes en kartläggning av situationen gällande praktikplatser inför sommaren på Novias campus i Vasa. Kartläggningen visade att 37 studerande inom teknik och företagsekonomi var utan sommarjobb eller praktikplats och anmälde sitt intresse för internt arrangerad arbetspraktik koordinerad av Novia. En av dem är Magdalena Marttila, som just nu slutför sitt andra år som studerande inom byggnads- och samhällsteknik.

- Jag deltog i ett internationellt utbyte i Spanien denna vår, så jag hade redan från början förberett mig på att det skulle bli svårt att hitta en praktikplats i sommar då mitt utbyte i Spanien skulle pågå fram till 12.6. I och med coronapandemins framfart lämnade jag Spanien två månader i förväg, men jag kunde ändå slutföra uppgifterna jag fått under utbytet hemifrån. Vi var ett gäng utbytesstuderande som utformade en modell av en renoverad och moderniserad busstation i Valencia, som bättre skulle passa in i den vackra stadens profil, berättar Magdalena Marttila.

Novia gjorde en snabb kartläggning av möjliga uppgifter, och möjlighet till praktik hittades inom allt från Novias egna forsknings- och utvecklingsprojekt till externa uppdrag från samarbetspartners, vilket utmynnade i ”praktikfabriken”.

- Väl hemkommen fick jag höra om praktikfabriken, och vi studerande fick välja mellan olika förslag på uppgifter som presenterades för oss. Jag fastnade direkt för Arkitekttjänst Johan Ångerman och Drytecs projekt ”Bygg bättre”, berättar Magdalena. Praktikfabriken var sju veckor lång, varav de första veckorna bestod av att bekanta sig med projekten, gå på föreläsningar och delta i ex. teambuilding. Efter dessa inledande veckor har jag tillbringat tid tillsammans med Johan Ångerman på Arkitekttjänst Johan Ångerman och Mikael Anderssén på Drytec. Jag har jobbat med projektet ”bygg bättre” från olika perspektiv, och jag är glad över möjligheten att ha fått vara en del av detta. Jag har fått kontakter och ett uppslag till examensarbete, berättar Magdalena Marttila.

- I mars 2020 fick jag och Mikael Anderssén vid Drytec färdigt rapporten ”Bygg bättre”, ett projekt jag grunnat på ända sedan studietiden och som vi arbetar med vid sidan av våra ordinarie arbeten. ”Bygg bättre” fokuserar på byggnaders livscykel med användaren i fokus. Vi funderade på hur coronapandemin påverkade teknikstuderandes möjligheter till praktik, och var i kontakt med Novia och erbjöd dem detta projekt som passade in i praktikfabrikens ramar, berättar Johan Ångerman.

Det vi med metoden ”bygg bättre” eftersträvar är att

1) Belysa modellen 20/80: Ca 20 % är investeringskostnader och de övriga 80 % går till drift och underhåll under de första 50 åren av byggnadens livscykel. Vi vill belysa och värdera det faktum att kostnaden för verksamheten ofta är minst dubbelt större än summan för investering samt drift & underhåll, och att man därför borde disponera minst lika mycket av den summan vid planering och byggande. Dessutom; vad består dessa kostnader av, både med avseende på ekonomi och användarnas välmående?

2) Förbättra upphandlingen: Genom att skapa en intermediär plattform där sakkunniga från olika branscher möts kunna rådgöra med kunden, ex. kommunen, i olika skeden av upphandlingen.

3) Skapa ett digitalt verktyg för att räkna ut kostnader med denna modell, för att stöda beredning inför upphandling och beslut av investeringar i kommunens regi.

Vad har ni lärt er av praktikfabriken?
- Jag har satt mig in i olika partners verksamheter, och genom att exempelvis studera sjukfrånvarons kostnader försökt få fram så exakta prislappar som möjligt på drift och underhåll. Detta är en faktor vi sedan sätter in i det digitala verktyg vi utvecklar. Jag har också fått en förståelse för byggande ur ett långsiktigt perspektiv. Jag har lärt mig om material och byggprocessen och dess betydelse inte bara för ekonomin, utan även för välmående och byggnaders kulturella värde, berättar Magdalena Marttila

- Samarbetet med Magdalena har varit väldigt berikande. Magdalenas arbete har resulterat i att vi har mer klara konturer att utgå från, och hon har fungerat som ett värdefullt bollplank, avslutar Ångerman.

Praktikfabriken gav mersmak att utveckla mer flexibla upplägg av praktiken. Novia planerar nya sätt att förverkliga praktik, som kunde erbjudas som en flexibel resurs för företag året om.

Här kan du läsa mer om utbildningen till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik