Linda Masus, ingenjör (högre YH)

linda masusIngenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa


Bakgrund

Jag blev ingenjör år 2008 vid Svenska Yrkeshögskolan, Novia som det idag heter. Med ingenjörspappret i hand fick jag direkt fast anställning vid Wärtsilä på Service inköpsavdelning. Innan detta hade jag haft ett sommarjobb och ett moderskapsvikariat på inköpet, så jag hade en god fot inne redan från tidigare. Som inköpare ser man till så att kunder ute i världen får sina reservdelar. Det gäller att ha en god kontakt med leverantörer, ha god kvalitet i sina produkter men främst att få reservdelarna ut till kunden i god tid. Inköp är ett kreativt och händelsefullt arbete. Mycket har hänt under åren som inköpare; det kommer nya spännande utmaningar varje dag och det trivs jag med! Som teamledare och key user på avdelningen har jag möjlighet att påverka och förbättra arbetsvardagen.

Vilka var dina motiv för att inleda studierna med målet att få en högre YH-examen?

Jag valde att börja studera till högre YH av den orsaken att jag vill utvecklas som person och förbättra mina ledarskapssidor. Att lägga upp ett nytt mål, höja ribban lite högre och sedan se att det lyckas skapar god självkänsla! Jag ser denna utbildning som en god möjlighet att få stanna upp i vardagen och tänka på sina egna mål i arbetet och i livet - vad känns viktigt för just mig?

Hur upplever du kopplingen mellan ditt arbete och dina studier, och vad har studierna gett dig hittills?

Jag tror att jag genom denna utbildning ser mitt arbete ur ett annat perspektiv. Utbildningen ger också en möjlighet att se samband mellan nyskapande teori i skolvärlden med det som händer på arbetet. På så vis kan man ta itu med sådant som man tidigare kanske inte ens kunnat sätta ord på; gå från tanke till handling.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mitt mål just nu är att få min YH-examen avklarad. I och med denna utbildning tar jag mig ett antal steg uppåt i min "stege" (min egen utvecklingsstege som jag har i huvudet och som jag ser framför mig) och jag vet att jag klarar av även mer efter detta!

Läs mera om utbildningen här