Kristoffer Berglund, Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

berglund textBakgrund

Jag är född och uppvuxen i Ekenäs. Har studerat till husbyggare vid Karis Yrkesskola. Jag arbetade i två år som husbyggare före jag började studera vid Yrkeshögskolan Novias campus i Raseborg.

Om ditt val

Jag hade detta val av studier i baktankarna redan när jag började studera till husbyggare, men ville ha lite erfarenhet som husbyggare före jag inledde dessa yrkeshögskolestudier vid Novia. Hittills har det här valet känts bra.

Om studielivet

Jag försöker lära mig så mycket jag kan och ta vara på de tillgångar studerande har i skolan och även utanför skolan.

Framtidsplaner

Min närmaste framtidsplan är att bli utexaminerad inom utsatt tid för att sedan hitta ett arbete inom branschen där jag ytterligare kan fördjupa mig i konstruktionsplanering och byggande överlag. I något skede av livet skulle det även vara intressant att studera arkitektur.  

Läs mer om utbildningen här.