Kimmo Lempinen, ingenjör (högre YH)

Kimmo LempinenIngenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa

Bakgrund

Jag har börjat min utbildning vid Västra Nylands yrkesskola inom maskin- och metallbranschen med grundexamen inom verkstadsmekanik. Egentligen så minns jag inte varför jag gjorde detta val efter högstadiet, men jag har länge sett det som ett otroligt bra val för min fortsatta utveckling. Jag anser att om man skall kunna leda allt från mekaniker till tjänstemän inom den tillverkande industrin så måste man, eller man har otroligt stor nytta av att, själv också kunna utföra det arbete som man leder. Under yrkesskolans gång märkte jag att en fortsatt utbildning är nog den rätta vägen för mig så jag började studera maskin- och materialteknik vid Yrkeshögskolan Sydväst. År 2004 blev jag färdig maskiningenjör och hade då jobbat ungefär ett år på företaget Hägert & Fältmarsch Oy Ab som konstruktör, jag gjorde också min ingenjörsexamen på företaget. På våren 2004 började jag jobba på min nuvarande arbetsplats Constructor Finland Oy som mekanisk konstruktör för lagerautomater, det gjorde jag i fem år tills jag fick tjänsten som utvecklingschef för hela företaget.

Vilka var dina motiv för att inleda studierna med målet att få en högre YH-examen?

Då jag hade jobbat som utvecklingschef för Constructor Finland Oy i ungefär två år blev jag intresserad av någon fortsatt utbildning och kollade genom utbudet för högre yh-programmen i Finland. Teknologibaserat ledarskap hade det lämpligaste innehållet för mig och ämnen som utbildningen behandlar är sådana som kan hjälpa mej i mitt vardagliga arbete.

Vad har studierna gett dig hittills?

Studierna har vidgat mina vyer vilket var ett av mina grundmål för utbildningen, de har också givit en djupare insikt i nya och olika teorier inom ledarskap samt forskningen runt dem

Hur upplever du kopplingen mellan ditt arbete och dina studier?

Den kanske största nyttan av utbildningen är en bredare insikt inom ledarskap som gör en till en mångsidigare person, den har också gett en del nya verktyg och metoder att söka hjälp och information till vardagliga frågor.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Med hjälp av utbildningen hoppas jag att kunna fortsätta med djupare utvecklingsarbete på Constructor Finland Oy och bidra med nya saker och metoder för fortsatt utveckling samt produktivitet.

Läs mer om utbildningen här