Jenny Melin, röntgenskötare (YH)

Berätta lite om dej själv! jenny melin2

Jag är Jenny,  hemma från Malax. Innan jag började studera till röntgenskötare (YH) vid Novia gick jag i gymnasiet i Petalax. Eftersom jag i år är styrelseordförande i studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium, har jag inte tid med så många andra intressen för tillfället.  Tidigare har jag spelat ishockey.

När visste du att det var inom social- och hälsovård du ville studera?

- Jag visste det redan som liten flicka. Sedan exakt vad inom social- och hälsovård klarnade nog senare. Slutligen var det kombinationen av vård och teknik som lockade mig att bli röntgenskötare.

Vad har varit det mest intressanta i utbildningen hittills?

- Jag kan inte specificera någon speciell kurs, det mest lärorika har nog varit alla praktikperioder vi haft. Vi har även besökt Olkiluoto och Umeå på studieresor.

Har du varit på praktik utomlands?

- Jag har varit på praktik i Sverige förra våren.

Hur är det att studera i Vasa?

- Eftersom jag är hemma från Malax, ca 20 minuters bilväg från Vasa, var Vasa en bekant stad sedan tidigare. Först trodde jag att det skulle bli trist att studera i grannstaden, men så visade det sig inte alls vara. Att bo i Vasa som studerande är något helt annat än att besöka Vasa som malaxbo. Alla evenemang, alla nya sidor man som studerande ser av studiestaden Vasa och alla nya kompisar man fått har gjort Vasa till en helt ny stad.

Hur ser vardagen ut som styrelseordförande i Studerandekåren Novium?

- Bara den här veckan har jag styrelsemöte, olika slags genomgångar, enhetens ledningsgruppsmöte, utskottsmöte och några olika representationstillfällen. Utöver detta deltar jag i seminarier och utför praktik. Men jag har nog tid med någon sitz iallafall :) Det gäller alltså att ha en hög stresstålighet, vilket jag har. Och förmågan att planera och avverka en sak i gången.

Vad hoppas du att du gör om tio år?

- Då jobbar jag på något sjukhus eller något annat inom mitt område.

Läs mer om utbildningen till röntgenskötare (YH)