Camilla Richardsson, ingenjör (YH)

camilla35Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Vasa. Jag tog studenten från Vörå idrottsgymnasium.

Vilken är din idrott?

Jag är långdistanlöpare med 3000 m hinder som huvudsträcka, springer även 5000 m som sidogren. Sedan jag var 9 år har jag tränat och tävlat för Vasa idrottssällskap, VIS, och jag började satsa på allvar som 14-åring.

Varför valde du att studera maskin- och produktionsteknik?

Jag valde att studera vid Novia för att man som utexaminerad nästan är garanterad att få ett jobb. Dessutom ger Novias ingenjörsutbildningar en bra grund för fortsatta studier.

Hur går det att kombinera din idrottskarriär med dina studier?

Eftersom jag tillhör Vasa idrottsakademi går det väldigt bra att kombinera. Idrottsakademin ordnar så att man får en ordentlig studieplanering. På så sätt kan jag åka iväg på flera veckors långa träningsläger utan problem. Dessutom tycker jag att Novias lärare är väldigt flexibla och det går lätt att komma fram till lösningar. Jag kommer troligtvis inte bli utexaminerad på 4 år, med tanke på alla läger och tävlingar. Hittills tycker jag det har gått bra att kombinera tack vare en god planering, förståelse av lärarna och hjälp från idrottsakademin.

Hur är studielivet i Vasa?

Studielivet i Vasa är mycket rikt trots att det är en relativt liten stad. Det ordnas många olika evenemang, även idrottsrelaterade.

Var har du gjort praktik?

Första året på maskin- och produktionsteknik ordnas praktiken så att vi har två eftermiddagar i veckan praktiskt arbete i YA:s tekniska sal.

Läs mera om Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik