Hannele Teininen, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Även om du inte har svenska som modersmål kan du studera vid
Nhannele teininenovia. Hannele valde att studera till byggnadsingenjör på svenska trots att hennes modersmål är finska.

Berätta om dig själv!

Mitt namn är Hannele Teininen och jag studerar sista året till byggnadsingenjör vid Novia i Raseborg. Före studierna i Ekenäs bodde jag flera år i Esbo. Jag gick gymnasiet i Esbo och strax efter det flyttade jag till Raseborg på grund av studierna.

Berätta av ditt val av studier!

Efter gymnasiet visste jag inte vad jag ville studera till, så jag sökte till flera olika skolor och utbildningar utan att tänka på saken desto vidare. Jag hade bara ett villkor; jag ville inte flytta för långt bort från huvudstadsregionen och därför var Novia i Raseborg ett lämpligt alternativ. Jag har också alltid tyckt om matematiska ämnen och språkstudier, så jag tänkte att jag skulle försöka kombinera de två genom att studera till byggnadsingenjör vid en svenskspråkig yrkeshögskola.

Mitt modersmål är finska och jag har gått alla tidigare skolor på finska och därför var det lite oklart om jag ens kunde studera på en svenskspråkig utbildning eftersom mina kunskaper i svenska var ganska bristfälliga. Trots det sökte jag till byggnadsingenjörsutbildningen och kom in utan svårigheter med språket. Jag tog inga bekymmer för att undervisningsspråket var svenska trots att jag bara hade studerat den obligatoriska skolsvenskan tidigare. Jag vara bara glad när antagningsbrevet kom och tänkte att resten skulle ordna sig, och så gick det också.

Vad är mest intressant i din utbildning?

Byggnadsingenjörsstudierna är väldigt mångsidiga och utbildningen innehåller till exempel flera kurser i matematiska ämnen, teoretiska kurser om byggnadsmaterial samt praktiska kurser där man själv får planera och undersöka konstruktioner. Praktiska kurser erbjuder ett bra tillfälle att öva på de kunskaper man har fått från andra kurser och därför är de också de mest intressanta. Studierna är indelade i olika ämnesområden som i helhet bygger upp en bra grund för arbetslivet och för till exempel planeringsarbeten.

Hur är det att som finskspråkig studera på svenska?

I början av studierna var det ganska krävande att studera helt nya saker på svenska. Det kändes lite svårt eftersom jag var tvungen studera dubbelt så hårt när jag måste översätta allt innan jag kunde lära mig det. Men när svenskan är en stor del av vardagen så vänjer man sig med det överraskande snabbt och språkkunskaperna växer hastigt utan att man lägger märke till det. Efter att jag hade avklarat det första året av studierna har resten gått utan några svårigheter med språket. Det bevisar att man med lite motivation och skolsvenskan som grund kan klara av studier i en svenskspråkig yrkeshögsskola.

Var har du varit på praktik?

Till utbildningen hör två vanliga praktikperioder där man arbetar inom byggnadsbranschens olika uppgifter. På första praktiken jobbade jag i ett företag som gör vattenskadesaneringar och undersökte skadade konstruktioner. Jobbet var intressant och jag lärde mycket om hur man hanterar vattenskadade konstruktioner. Andra praktiken gjorde jag i ett större byggnadsföretag i Esbo där jag arbetade på en byggarbetsplats med två höghus. Den sista praktiken hette företagsförlagd projektering och var lite annorlunda, eftersom kursen fokuserade sig främst på byggnadsplaneringssidan och utfördes i något större planeringsföretag. Jag arbetade på ett stort planerings- och konsultföretag i Helsingfors där jag fick lära mig mera om hurudant konstruktionsplaneringsarbetet är. Den var också den mest intressanta av de praktiska kurserna. Kursen var ett utmärkt tillfälle att lära sig nytt och efteråt visste jag att jag vill fortsätta jobba inom konstruktionsplanering.

Hur är det att studera i Raseborg?

Ekenäs är en vacker och lugn liten stad där jag har trivts bra. Skolan befinner sig på ett bra ställe i centrum och utrymmena är väldigt trivsamma. I närheten av skolan finns det också studiebostäder som gör boendet i Ekenäs enklare. En stor fördel är också att Ekenäs bara är ungefär en timmes resa från huvudstadregionen och kommunaltrafiken funkar bra. Allt som allt är Ekenäs en bra studiestad med bra möjligheter för fritidsaktiviteter om man så vill.

Vilka är dina framtidsplaner?

Mitt mål är att utexamineras på våren och sedan börja jobba inom branschen, förhoppningsvis får jag arbeta med konstruktionsplanering eller motsvarande planeringsarbeten. Eftersom största delen av denna typ av arbetsplatser finns i huvudstasregionen tänker jag bo någonstans i närheten. Jag har också tänkt på möjligheten att studera vidare men har inte bestämt mig än.

Hannele kertoo: Miksi valitsin opiskella ruotsiksi?

Lukion lähestyessä loppuaan en tiennyt mitä haluaisin opiskella seuraavaksi. Olin kuitenkin päättänyt etten tahtoisi muuttaa liian kauaksi pääkaupunkiseudulta, jossa asuin ennen opiskelujen aloittamista. Selasin netissä läpi suunninpiirtein kaikkia mahdollisia kouluja ja opiskelulinjoja, ja niiden seassa huomasin myös ruotsinkielisiä koulutusvaihtoehtoja, jotka kiinnittivät huomioni erilaisuudellaan. Asiaa hetken mietittyäni päätin hakea ruotsinkieliseen rakennusinsinöörikoulutukseen ja katsoa miten käy. Aiemmin en ollut edes ajatellut ruotsinkielisiä opiskelulinjoja vaihtoehtona täysin suomenkieliselle hakijalle enkä ollut selvillä voisinko edes opiskella ruotsiksi äidinkieleni ollessa suomi. Sain kuitenkin hakemani opiskelupaikan ilman vaikeuksia kielen kanssa ja muutin vahvasti ruotsinkieliseen Tammisaareen opiskelemaan. Arjessa käytetyn kielen vaihtuessa suurilta osin suomesta ruotsiin aiheutti alussa hieman päänvaivaa, mutta vieraaseen kieleen tottui yllättävän nopeasti kaikkien puhuessa ruotsia ympärillä. Olen kuitenkin iloinen että hieman kokeilumielessä lähetetty hakemus johti hyvään opiskelupaikkaan, enkä ole joutunut katumaan valintaani.

Läs mer om ingejör (YH), byggnads- och samhällsteknik.