Emma Vesterlund, socionom (YH)

emma vesterlundSocionom (YH), Vasa

Bakgrund

Jag är hemma från Närpes. Jag gick där i gymnasiet och tog studenten.

Om ditt val

Jag valde att börja studera till socionom eftersom jag visste att jag ville jobba med människor. Jag hade länge varit intresserad av att jobba med barn men kände
även att tex. jobb med familjer som har problem lockade. Jag valde därför socionomutbildningen för att det är en så bred utbildning, så nu när jag är klar så har jag möjlighet att jobba med barn om jag vill men jag kan även jobba med familjer som har problem.

Om studielivet

Vasa är en väldigt bra ort att studera på. Här finns många möjligheter till att utöva sina intressen, jag själv har tex. dansat på Vasa Dansskola Kipinä och tillbringat många timmar på de olika gym som Vasa erbjuder. Man behöver inte var rädd för att man inte skall har något att göra om kvällarna för det ordnas nog alltid något evenemang för oss studerande!

Om praktiken

Min första praktik gjorde jag på ett daghem hemma i Närpes. För min andra praktikperiod så kommer jag att försöka se till så att jag kommer utomlands, eftersom Novia har väldigt bra samarbete med skolor i andra länder så är det inte svårt att åka på utlandspraktik.

Framtidsplaner/drömjobb

Mina framtidsplaner är lite oklara ännu men jag ser mig själv jobba tillsammans med barn på ett eller annat vis. Ett drömjobb skulle nog vara ett sådant så att jag skulle kunna kombinera mitt intresse för barn och familjearbete.

 Läs mera om Socionom (YH) här