Mental- och missbrukarvård, 30 sp

Specialiseringsutbildningen är till för dig som vill stärka din kunskap inom mental- och missbrukarvård.

Utbildningens målgrupp

Utbildningen är avsedd för personer som avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen på institutnivå som föregår YH-examina.

Utbildningens innehåll

  • Uppfatta helheten psykisk hälsa, mental hälsa och missbrukarvård på bred front och fungera som sakkunnig i denna helhet
  • säkra och stärka klientorientering och delaktighet
  • identifiera psykiska problem och/eller missbruksproblem, planera, genomföra och bedöma vården i samarbete med klienten, närstående och nätverk
  • metodkunnande inom mental- och missbrukarvård
  • kunnande om servicesystem och servicehandledning för mental- och missbrukarvård
  • kompetens att utveckla mental- och missbrukarvården samt den egna yrkeskompetensen

Studiernas uppbyggnad

Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tolv närstudiedagar under två terminer. Närstudierna hålls i Vasa och Åbo. Det kommer att finnas möjlighet till videoöverföring mellan orterna.

Utbildningens kostnad

Utbildningens pris är 1500 euro (moms 0 %).

Tidtabell

Gemensam ansökan, öppnas i april 2019.
Studierna startar september 2019 och pågår till maj 2020 .
Närstudiedagarna meddelas senare.