Specialiserings­utbildning inom barnskyddsarbete

Anmälningstiden har utgått.

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med yrkeshögskolorna Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu en specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete under läsåret 2017-2018.

Utbildningens målgrupp

 Utbildningen riktar sig till personer med examen socionom (YH), sjukskötare (YH), hälsovårdare (YH) eller motsvarande examen från yrkeshögskola eller universitet, som arbetar inom barnskydd eller elevvård och som är intresserade av att utveckla barn- ungdoms- och familjeservicen ur ett barnskyddsperspektiv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 30 studiepoäng innehåller sju moduler.

 • Barn, unga och familjer i samhället, 3 sp
 • Barnskyddsarbetets kundprocess, 5 sp
 • Delaktighet och empowerment – metoder och praxis i barnskyddsarbetet, 2 sp
 • Kris- och traumaarbete inom barnskyddet, 5 sp
 • Det förebyggande barnskyddsarbetets metoder och praxis, 5 sp
 • Barnskyddets öppenvård och förfarande vid omhändertagande, 5 sp
 • Utvecklandet av tjänster, arbetsformer, förfaranden och praxis inom barnskyddsarbetet, 5 sp

Studiernas uppbyggnad

 Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tolv närstudiedagar under de två terminerna. Närstudierna hålls i Vasa och Åbo. Videoöverföring mellan orterna ordnas. Utöver dessa dagar kommer handledningstillfällen att ordnas.

Närstudietillfällen

 • 31.8-1.9.2017
 • 5-6.10.2017
 • 9-10.11.2017
 • 11-12.1.2018
 • 8-9.3.2018
 • 19-20.4.2018

Undervisningsspråk

Utbildningen är på svenska. Dock kan litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar hållas på finska.

Utbildningens kostnad

Utbildningens kostnad är 1000 euro (moms 0 %). Avgiften kan betalas i två rater, en på hösten och en på våren. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Ansökan

Till utbildningen kan du ansöka under tiden 3.4-12.5.2017 via portalen Regina, http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/356-002002-specialiseringsutbildning-i-barnskyddsarbete-30-sp

Kallelse till eventuella intervjuer sänds ut under vecka 20. Intervjuerna genomförs den 31.5.2017.

De som antagits till utbildningen meddelas den 2.6.2017, och en bekräftelse att studieplatsen mottagits bör göras senast den 9.6.2017.

Utbildningen inleds 31.8.2017 och pågår under två terminer. Novia erbjuder 20 studieplatser i ansökningsperioden 3.4-12.5.2017.

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.

Mer information

Läs mer på CLL:s hemsida.