Sommarstudier

Summersemester.fi är en gemensam portal för 22 yrkeshögskolor i Finland, där yrkeshögskolorna utannonserar alla de sommarstudier som erbjuds på de olika yrkeshögskolorna.

Från det omfattande utbudet kan du välja kurser som passar in i din egen examen och avlägga dem under sommarterminen. Kontrollera förrän du söker att kursen passar in i din examen.

Kurserna är gratis för examensstuderande. Studeranden som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift.

Basinformation om kurserna finns i portalen. Länken i kursbeskrivningen tar dig till den yrkeshögskolas webbsida/anmälningssida som ordnar kursen som du vill delta i. Där hittar du mer information om kursens innehåll och där kan du anmäla dig till kursen.

Efter att du har avlagt kursen får du ett prestationsintyg. Med det får du kursen tillgodoräknad i din examen.