För yrkesinstitutstuderande 30 sp vid Öppna YH

Vill du studera vid Novia samtidigt som du avlägger din examen vid yrkesinstitutet?

Som studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har du möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novias öppna yrkeshögskola. Studierna ger dig möjlighet att antas till Novia. Studierna vid  kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i din yrkeshögskoleexamen.

De kurser som ingår i studierna omfattande 30 sp ser olika ut inom de olika utbildningarna vid Novia. Respektive enhet kan ge mera information om vilka kurser som ingår. Novia besluter för varje utbildning vilken omfattning, vilket innehåll och vilka krav på studieframgång som ger behörighet att söka.

30 sp leden för andra stadiet föregås av en samarbetsöverenskommelse mellan Novia och den skola på andra stadiet som överenskommelsen berör.

Kontakta oss

Öppna yrkeshögskolan, kontaktperson Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868, epost oppnayh@novia.fi

Utbildningarna inom teknik och företagsekonomi (ingenjör och tradenom), Wolffskavägen 33 
Petra Autio, petra.autio@novia.fi, tfn 044 780 5506

Utbildningarna inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen, Wolffskavägen 31, Alere
Silvia Ekman, silvia.ekman@novia.fi, tfn 050 566 2676

Utbildning i bioekonomi, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH) Raseborgsvägen 9, Raseborg
Vi skräddarsyr gärna 30 sp paket för studerande på andra stadiet som är intresserade av att avlägga kurser hos oss. Just nu finns avtal om saken mellan Optima och Yrkesakademin i Österbotten.

Kontaktperson: Niklas Andersson niklas.andersson@novia.fi, tfn 050 559 7156 eller studiehandledare Nina Hillo nina.hillo@novia.fi tfn 044 762 3603.

Utbildning inom byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (YH) och byggmästare (YH) Raseborgsvägen 9, Raseborg
Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi, tfn 044 762 3760