Öppna YH-leden

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden på 60 sp kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande. Under våren 2018 lanserar vi vilka utbildningar som erbjuder ledstudier!

Vi uppdaterar sidan fram till slutet av maj, ändringar kan förekomma.

Vad är ledstudier?

Öppna YH-leden på 60 sp passar dig som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Genom att du anmäler dig följer du samma studieplan som andra studerande och du studerar jämsides med dem, dagtid på Novia.

Genom att delta i Öppna YH-leden och avlägga alla kurser når du upp till 60 sp, vilket annars inte är möjligt på ett år inom Öppna YH, och du kan ansöka på basen av dessa studiepoäng för att bli examensstuderande. Om någon kurs, ex. praktik, inte kan ingå i dina studier av någon orsak har du möjlighet att avlägga andra kurser så att du uppnår 60 sp.

Viktigt! Beakta redan nu att det vid en del utbildningar krävs att studerande uppfyller vissa villkor för att, även efter avlagda 60 sp, bli antagna till utbildning. Detta gäller bl.a. lämplighetstest och hälsokriterier. Dessa test sker vid inledandet av dina ledstudier och ger dig möjlighet att avbryta dina studier om det framkommer att kriterierna inte uppfylls och du inte har chans att bli antagen som examensstuderande framöver. Utbildningsspecifika kriterier för separat antagning på basen av 60 sp framkommer vid respektive ledstudieinfo. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH -leder

Här följer en lista på de utbildningar inom vilka vi erbjuder ledstudier på 60 sp inför läsåret 2018-2019.
Närmare information och länkar till resp. ledstudie publiceras i mitten av maj.

Öppna YH-leden, Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik

Öppna YH-leden, Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH)

Öppna YH-leden, Musik och Scenkonst, Jakobstad
Musiker (YH), dagstudier
Musiker (YH), kyrkomusik, flerform
Musiker (YH), barockmusik, flerform
Musikpedagog (YH), dagstudier
Scenkonstpedagog (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, Konst, Foto och Design, Jakobstad
Bildkonstnär (YH), dagstudier
Medianom (YH), fotografering dagstudier
Formgivare (YH), inredningsdesign, dagstudier
Formgivrae (YH), grafisk design, dagstudier

Öppna YH-leden, Social- och hälsovård, Vasa
Sjukskötare (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, Bioekonomi, Raseborg
Agrolog (YH), dagstudier
kogsbruksingenjör (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, Teknik, Raseborg
Byggmästare (YH),dagstudier
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, dagstudier

Öppna YH-leden, Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), dagstudier

 

Anmälan till öppna yh-leden, 60sp

Anmälning till  öppna yh leden pågår under tiden 1.7-15.8.2018

Ifall det finns fler anmälda än erbjudna platser, så prioriteras sökande enligt följande:

  • I första hand prioriteras studerande som sedan tidigare är godkända i urvalsproven för gemensam antagning (inkl. ev. lämplighetstest) men som av någon orsak inte antagits
  • Ifall det finns lediga platser antas sökande i anmälningsordning. I utbildningar med lämplighetstest anordnas test före studierna inleds.

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier.

Hur gå vidare från öppna yh leden till examensstuderande ?

När du avlagt 60 sp inom en och samma utbildning kan du ansöka i separat ansökan om att fortsätta dina studier som examensstuderande.
Öppna YH-leden är en möjlighet, ingen genväg. Det finns kriterier som bör uppfyllas för att bli examensstuderande. OBS! Separat ansökan sker inte varje år till alla utbildningar.

Villkor för att bli antagen examensstuderande efter avlagda 60 sp

 

Här finns information om den separata ansökan som är närmast i tid.

Avgifter och praktiska frågor

Öppna YH-leden kostar 300 euro per läsår, dvs. 150 euro per termin. (2017-2018) I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial.

Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte.

Hälsovård, studiesociala förmåner och studievägledning

Som studerande inom Öppna YH är du inte heltidsstuderande. Det betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner, inte heller studerandehälsovård. Däremot har du rätt till studievägledning i samma omfattning som heltidsstuderande.

Viktigt att notera när du planerar att studera via Öppna YH-leden

Ledstudier är heltidsstudier som sker dagtid. Som studerande inom Öppna YH har du inga studiesociala förmåner. Eftersom du ska komma upp till 60 sp under läsåret så innebär det att den totala studieprestationen uppnår över 5 sp/ månad. Ifall du är kund hos TE-byrån är det skäl att komma ihåg att detta. Utred alltid dina studiemöjligheter med TE-byrån i god tid före du inleder dina studier.

Allmän information och svar på frågor gällande Öppna YH hittas här.