Öppna YH-leden

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden på 60 sp kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande. Vi uppdaterar sidan, ändringar kan förekomma.

Vad är ledstudier?

Öppna YH-leden på 60 sp passar dig som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Genom att du anmäler dig följer du samma studieplan som andra studerande och du studerar jämsides med dem, dagtid på Novia.

Genom att delta i Öppna YH-leden och avlägga alla kurser når du upp till 60 sp, vilket annars inte är möjligt på ett år inom Öppna YH, och du kan ansöka på basen av dessa studiepoäng för att bli examensstuderande. Om någon kurs, ex. praktik, inte kan ingå i dina studier av någon orsak har du möjlighet att avlägga andra kurser så att du uppnår 60 sp.

Viktigt! Beakta redan nu att det vid en del utbildningar krävs att studerande uppfyller vissa villkor för att, även efter avlagda 60 sp, bli antagna till utbildning. Detta gäller bl.a. lämplighetstest och hälsokriterier. Dessa test sker vid inledandet av dina ledstudier och ger dig möjlighet att avbryta dina studier om det framkommer att kriterierna inte uppfylls och du inte har chans att bli antagen som examensstuderande framöver. Utbildningsspecifika kriterier för separat antagning på basen av 60 sp framkommer vid respektive ledstudieinfo. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH-leden ansökan 1.7-15.8.2018

Här följer en lista på de utbildningar inom vilka vi erbjuder ledstudier på 60 sp inför läsåret 2018-2019. OBS! Anmälningstiden är öppen 1.7-15.8, mer information om anmälan får du genom att välja rätt ledstudie nedan.

Öppna YH-leden, teknik, Vasa >
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Vasa >
Tradenom (YH)

Öppna YH-leden, musik och scenkonst, Jakobstad >
Musiker (YH), dagstudier
Musiker (YH), kyrkomusik, flerform
Musiker (YH), barockmusik, flerform
Musikpedagog (YH), dagstudier
Scenkonstpedagog (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, konst, foto och design, Jakobstad >
Bildkonstnär (YH), dagstudier
Medianom (YH), fotografering dagstudier
Formgivare (YH), inredningsdesign, dagstudier
Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier

Öppna YH-leden, social- och hälsovård, Vasa >
Sjukskötare (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, bioekonomi, Raseborg >
Agrolog (YH), dagstudier
Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier

Öppna YH-leden, teknik, Raseborg >
Byggmästare (YH),dagstudier
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier

Öppna YH-leden, social- och hälsovård, Åbo >
Socionom (YH), dagstudier

Open Path Studies, Bachelor of Health Care, Vasa  >

Anmälan till öppna YH-leden, 60 studiepoäng

Anmälning till  öppna YH-leden pågår under tiden 1.7-15.8.2018

Ifall det finns fler anmälda än erbjudna platser, så prioriteras sökande enligt följande:

  • I första hand prioriteras studerande som sedan tidigare är godkända i urvalsproven för gemensam antagning (inkl. ev. lämplighetstest) men som av någon orsak inte antagits
  • Ifall det finns lediga platser antas sökande i anmälningsordning. I utbildningar med lämplighetstest anordnas test före studierna inleds.

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier.

Hur gå vidare från öppna YH-leden till examensstuderande ?

När du avlagt 60 sp inom en och samma utbildning kan du ansöka i separat ansökan om att fortsätta dina studier som examensstuderande. Öppna YH-leden är en möjlighet, ingen genväg. Det finns kriterier som bör uppfyllas för att bli examensstuderande. OBS! Separat ansökan sker inte varje år till alla utbildningar.

Villkor för att bli antagen examensstuderande efter avlagda 60 sp 

Här finns information om den separata ansökan som är närmast i tid.

Avgifter och praktiska frågor

Öppna YH-leden kostar 300 euro per läsår, dvs. 150 euro per termin.  I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial.

Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte.

Hälsovård, studiesociala förmåner och studievägledning

Som studerande inom Öppna YH är du inte heltidsstuderande. Det betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner, inte heller studerandehälsovård. Däremot har du rätt till studievägledning i samma omfattning som heltidsstuderande.

Viktigt att notera när du planerar att studera via Öppna YH-leden

Ledstudier är heltidsstudier som sker dagtid. Som studerande inom Öppna YH har du inga studiesociala förmåner. Eftersom du ska komma upp till 60 sp under läsåret så innebär det att den totala studieprestationen uppnår över 5 sp/ månad. Ifall du är kund hos TE-byrån är det skäl att komma ihåg att detta. Utred alltid dina studiemöjligheter med TE-byrån i god tid före du inleder dina studier.

Allmän information och svar på frågor gällande Öppna YH hittas här.