Taktil stimulering - pågår som bäst i Vasa

Utbildningen ordnas i samarbete med Skola för Beröring.

Vi vet redan enligt svensk och utländsk forskning att den terapeutiska beröringen leder fram till många goda effekter, från smärtlindring till fördjupad glädje i livet. Beröringen passar i alla åldrar från spädbarn till den åldrande människan. Beröringen leder till ett meningsfullt liv utifrån de förutsättningar varje enskild människa har.

Taktil stimulering fungerar i alla kulturer.

Krav på bakgrund

Vårdpersonal eller person med stort intresse för våra medmänniskor.

Utbildningens omfattning

Totalt 132 timmar. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.
Ca 60 timmar är självstudier, mellan utbildningstillfällena som är två perioder med ca 12 veckor emellan.

Intyg lämnas efter genomgången godkänd utbildning.

Utbildare

Kristina Persson, lärare i Skola för Beröring EK.

 

Anmälan

Anmälningen sker till sinneoform@gmail.com. Märk mailet med "anmälan Finland". Ange alla dina kontaktuppgifter. 

En kurs pågår i Vasa från 12.11.18. 

Men meddela intresse till denna epostadress för vidare information om eventuella kurser i Finland.

Mer information

Mer information hittas på Skola för Berörings hemsida >