Taktil stimulering

Utbildningen har inhiberats.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig mera om beröring inom vård och omsorg, (re)habilitering, utbildning, friskvård och hälsa enligt beröringsmetoden taktil stimulering.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom exempelvis vård och omsorg, skola, friskvård och hälsa. Deltagarna bör ha vårdutbildning och/eller pedagogisk utbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Diplom utfärdas efter godkänd examination och genomgången utbildning.

Utbildare

Som utbildare fungerar speciallärare och lärare inom taktil stimulering, Birgith Grundberg. Birgith har 40 års erfarenhet av arbete med barn och vuxna med funktionshinder.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningens närstudietillfällen hålls 9.9-13.9.2017 (teori) och 11.11-13.11.2017 (examination och journalföring/dokumentation) i Vasa. Utbildningen omfattar 72 timmar närstudietillfällen och 60 timmar dokumenterad praktik.

Pris


Utbildningens pris är 1500 euro + 24 % moms.

Anmälan

Anmälningen är bindande, och 14 personer behöver anmäla sig för att kursen ska hållas. Alla kan anmäla sig, men de som dels gått introduktionskursen inom taktil stimulering samt dels har bakgrundskraven som krävs har förtur. Sista anmälningsdagen är 4.8 och anmälan görs på vår hemsida.

Mer information

Mer information hittas på CLL:s hemsida.