Lösnings- och resursfokuserat arbete, grundkurs

 

Kursen omfattar 5 studiepoäng och utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tre närvarodagar under våren 2019.

Målgrupp

Personal inom social- och hälsovård, skola och andra intresserade inom t.ex. frivilligorganisationer.

Målsättningar

Deltagaren får kännedom och känsla för lösnings- och resursfokuserat arbete och hur det kan användas i det egna arbetet.

Utbildningens innehåll

Kursinnehåll:

  • historia bakom synsättet
  • lösningsfokuserad filosofi och tänkesätt
  • det lösningsfokuserade samtalet och samtalsmetodiken, intervjuteknik
  • individens resurser och kompetens
  • att omvandla problem till målsättning
  • verktyg och redskap inom lösningsfokuserat synsätt
  • kritik mot lösningsfokuserat arbete

Tidpunkt

 Närvarodagar: 17-18.1.2019 och 8.3.2019 i Vasa

 

Pris

Kursen kostar 470 € + 24 % moms. Efter att anmälningstiden gått ut debiteras halva deltagaravgiften ( 50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Anmälan

 Bindande anmälan senast 3.1.2019.

Kursen startar under förutsättning att deltagarantalet blir tillräckligt stort.

Elektronisk anmälan via länk nedan:

http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/544-002019-losnings-och-resursfokuserat-arbete-grundkurs-5-sp