Smärthantering, 5 sp

Kursen omfattar 5 sp och riktar sig till personer inom social-, hälso- och sjukvård samt andra intresserade.

Kursansvarig är Sirkku Säätelä, lektor i klinisk vård.

Kursens arbetsformer är föreläsningar, praktiska övningar samt egna uppgifter.

Kursorten är Vasa. Adress Wolffskavägen 31, Campus Vasa, Alere

Kursens innehåll

 

 • Case Management
 • Smärtpatienten i vårdprocessen
 • Akut och kronisk smärta
 • Metoder för att behandla och /eller bemästra olika smärttillstånd
 • Intervjuteknik
 • Metoder för att bedöma, värdera och följa upp smärtan
 • Fpa stöd

 

Föreläsare

Sanna Salanterä, prof., Åbo Universitet

Annica Sundberg, fysiater, Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Sven-Uno Marnetoft, Dr i med.vetenskap, Mittuniversitetet, Sverige

Jonas Lönnqvist, fysioterapeut, Jakobstad

Fpa

Närstudietillfällen

 • 29.10.2018
 • 28.11.2018
 • 23.01.2019
 • 15.02.2019
 • 15.03.2019

Pris

Kursen kostar 735 euro + 24 % moms

Ansökan

Bindande anmälan senast den 15.10.18 via länken: 

http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/475-002017-smarthantering