Företagshälsovårdare/Fysioterapeut, tvåspråkig utbildning, 15 sp

Anmälningstiden har utgått. 

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Vaasan ammattikorkeakoulu en utbildning i företagshälsovård enligt arbetshälsolagen och stadsrådets förordning (708/2013). Utbildningen är tvåspråkig. Detta innebär att litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar hållas på finska. Utbildningen ger behörighet att fungera som företagshälsovårdare.

Målgrupp

Till utbildningen kan personer med hälsovårdarexamen antas. Arbete som företagshälsovårdare ses som en fördel.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 15 studiepoäng innehåller fyra kurser:

  • Företagshälsovårdens verksamhetsmiljö, 3 sp
  • Arbetets hälsorisker och belastning samt kunskaper i identifiering och utvärdering av arbetsplatsens resurser, 5 sp
  • Hälsa samt kunskap om upprätthållande och främjande av arbets- och verksamhetsförmågan, 5 sp
  • Kunskap om utvärdering och utveckling, 2 sp

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier. Utbildningsansvarig är lektor Anne Puska.

Studiernas uppbyggnad

Studierna utförs som flerformsstudier med sammanlagt fjorton närstudiedagar, ca två dagar per månad. Närstudierna hålls vid Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa. Utöver närstudietillfällena hålls nätbaserad undervisning samt självständiga studier.

Tidpunkt

Utbildningen startar den 14.9.2017 och pågår fram till 16.3.2018.

Pris

Pris 3400 euro, moms 0 %. Summan kan betalas i två rater.

Ansökan

Ansökan görs här. Sista anmälningsdag 31.5. OBS förlängd ansökningstid, ansökan kan göras fram till 18.8.

Mer information

Läs mera på CLL:s hemsidor.