Arbetshandledning och organisationskonsultation

Utbildningen följer Suomen työnohjaajat Ry:s rekommendationer för arbetshandledarutbildningar (Suositus työnohjaajakoulutuksen sisällöstä 5.6.2009) och tar i beaktande Suomen työnohjaajat Ry:s nya rekommendationer som utkommer 2017.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som är motiverade att fungera som organisationskonsulter och arbetshandledare, eller utveckla sitt eget organisationskunnande och ledarskap. Personer med grundutbildning på tidigare institutsnivå eller högskolenivå med minst fem års arbetserfarenhet efter grundutbildningen har företräde. Egen erfarenhet av arbetshandledning, personlig eller grupphandledning, räknas till fördel.

Utbildningens innehåll

Centrala teman:

 • Jag, min etik, mina preferenser och roller
 • Grupp- och teamdynamik
 • Organisation och ledarskap, medvetna och omedvetna processer
 • Systemiskt tänkande
 • Förändringsarbete
 • Organisation i kris
 • Metoder inom konsultativt arbete: Processkonsultation, arbetshandledning, kreativa metoder, lösnings- och resursfokuserade metoder, strukturella metoder och utvärdering.

Utbildare

 • Ulla Heilä, lärare, organisationskonsult och arbetshandledare
 • Mats Hildén, HVM, organisationskonsult, arbetshandledare och psykoterapeut

Studiernas uppbyggnad

Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt 28 närstudiedagar under läsåren 2018-2019 och 2019-2020.  Närstudiernas ort varierar mellan Vasa och Åbo. Utbildningen inled hösten 2018, start 12.9.18. Förlängd ansökningstid till 27.04.2018.

Utöver närstudiedagarna ingår:

 • Eget konsultativt arbete och/eller arbetshandledning
 • Konsultation på det egna konsultativa arbetet
 • Referensgruppsarbete
 • Inlärningsdagbok
 • Litteraturstudier med referat
 • Processarbete/slutarbete

Pris

6534,30 euro inklusive 24 % moms. Summan kan betalas i fyra rater.

Anmälan

Bindande anmälan senast 27.04.2018. Obs! För en kursstart krävs 20 deltagare. Elektronisk anmälan görs på hemsidan cll.fi.

Mer information

På CLL:s hemsida hittar du mer information om utbildningen.