Yrkesinstitutstuderande och 30 sp vid Öppna YH

Observera att detta är preliminär information, denna sida uppdateras fortfarande.

Vill du studera vid Novia samtidigt som du avlägger din examen vid yrkesinstitutet?

Som studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har du möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novias öppna yrkeshögskola. Studierna ger dig möjlighet att antas till Novia. Studierna vid Öppna yrkeshögskolan kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i din yrkeshögskoleexamen.

De kurser som ingår i studierna omfattande 30 sp ser olika ut inom de olika utbildningarna vid Novia. Respektive enhet kan ge mera information om vilka kurser som ingår. Novia besluter för varje utbildning vilken omfattning, vilket innehåll och vilka krav på studieframgång som ger behörighet att söka.

Kontakta oss!

Utbildningarna vid Wolffskavägen (teknik och företagsekonomi)
Petra Autio
petra.autio@novia.fi
Tfn 06 328 5506

Övriga
Yrkeshögskolan Novia
PB 6, 65201 VASA
Antagningsservice tfn (06) 328 5555

antagningsservice@novia.fi