Yrkesinstitutstuderande och 30 sp vid Öppna YH

Vill du studera vid Novia samtidigt som du avlägger din examen vid yrkesinstitutet?

Som studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har du möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novias öppna yrkeshögskola. Studierna ger dig möjlighet att antas till Novia. Studierna vid Öppna yrkeshögskolan kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i din yrkeshögskoleexamen.

De kurser som ingår i studierna omfattande 30 sp ser olika ut inom de olika utbildningarna vid Novia. Respektive enhet kan ge mera information om vilka kurser som ingår. Novia besluter för varje utbildning vilken omfattning, vilket innehåll och vilka krav på studieframgång som ger behörighet att söka.

Den här 30 sp leden för andra stadiet föregås av en samarbetsöverenskommelse mellan Novia och den skola på andra stadiet som överenskommelsen berör.

Kontakta oss!

Utbildningarna inom teknik och företagsekonomi (ingenjör och tradenom), Wolffskavägen 33 
Petra Autio
petra.autio@novia.fi
Tfn 044 780 5506

Utbildningarna inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen, Wolffskavägen 31, Alere
Silvia Ekman
silvia.ekman@novia.fi
Tfn 050 566 2676

Utbildningen i bioekonomi, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH) Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
Vi skräddarsyr gärna 30 sp paket för studerande på andra stadiet som är intresserade av att avlägga kurser hos oss. Just nu finns avtal om saken mellan Optima och Yrkesakademin i Österbotten.

Kontaktperson
Niklas Andersson
niklas.andersson@novia.fi
Tfn 050 559 7156

Anmälningsblankett för skogsbruksstudier
Anmälningsblankett för lantbruksstudier

Om du behöver hjälp med t.ex. anmälan kontakta gärna studiehandledare Nina Hillo nina.hillo@novia.fi eller Tfn 044 762 3603.

Utbildningarna inom byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (YH) och byggmästare (YH) Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
Som kurspaket i Novias 30 sp led för teknikstuderande i Axxell i Pargas, Karis och Inveon i Borgå rekommenderar vi följande kurser:

- Grunder i fysik för byggnadsbranschen (3 sp)
- Konstruktionsmaterial och -teknik (6 sp)
- IKT (3 sp)
- Funktioner och ekvationer 1 (3 sp)
- Betongteknik (6sp)
- Konstruktionsplaneringens grunder (3 sp)
- Grunder i arbetarskydd och byggjuridik (3 p)
- Valfri kurs (3 sp) från Novias kursutbud i Raseborg enligt överenskommelse

Kontaktperson
Mats Lindholm
mats.lindholm@novia.fi
Tfn 044 762 3760 

Öppna yrkeshögskolan
Anita Kronqvist
anita.kronqvist@novia.fi
Tfn 050 527 4868

oppnayh@novia.fi