Yrkesinstitutstuderande och 30 sp vid Öppna YH

Observera att denhär verksamheten är under utveckling och vi uppdaterar sidan an efter arbetet fortskrider.

Vill du studera vid Novia samtidigt som du avlägger din examen vid yrkesinstitutet?

Som studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har du möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novias öppna yrkeshögskola. Studierna ger dig möjlighet att antas till Novia. Studierna vid Öppna yrkeshögskolan kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i din yrkeshögskoleexamen.

De kurser som ingår i studierna omfattande 30 sp ser olika ut inom de olika utbildningarna vid Novia. Respektive enhet kan ge mera information om vilka kurser som ingår. Novia besluter för varje utbildning vilken omfattning, vilket innehåll och vilka krav på studieframgång som ger behörighet att söka.

Den här 30 sp leden för andra stadiet föregås av en samarbetsöverenskommelse mellan Novia och den skola på andra stadiet som överenskommelsen berör.

Kontakta oss!

Utbildningarna inom teknik och företagsekonomi (ingenjör och tradenom), Wolffskavägen 33 
Petra Autio
petra.autio@novia.fi
Tfn 044 780 5506

Utbildningarna inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen, Wolffskavägen 31, Alere
Silvia Ekman
silvia.ekman@novia.fi
Tfn 050 566 2676

Öppna yrkeshögskolan
Anita Kronqvist
anita.kronqvist@novia.fi
Tfn 050 527 4868

oppnayh@novia.fi