Separat ansökan

Separat ansökan ordnas 31.7-15.8.2017 för sökande som avlagt minst 60 sp vid Öppna yrkeshögskolan.

Utbildningar som deltar

Följande utbildningar deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.8 för sökande som senast 31.7 via Öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som ansökan gäller. Observera att vilka utbildningar som deltar ännu kan uppdateras.

YH-examen inom kultur, dagstudier

  • Formgivare (YH), grafisk design, 240 sp, Jakobstad. 1 plats.

YH-examen inom social- och hälsoområdet, dagstudier

  • Bioanalytiker (YH), 210 sp, Vasa. 2 platser.
  • Sjukskötare (YH), 210 sp, Vasa. 5 platser.
  • Socionom (YH), 210 sp, Vasa. 2 platser.
  • Socionom (YH), 210 sp, Åbo. 5 platser.

YH-examen inom företagsekonomi, dagstudier

  • Tradenom (YH), företagsekonomi 210 sp, Vasa. 3 platser.

YH-examen inom teknik, dagstudier

  • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik 240 sp, Vasa. 2 platser.
  • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik 240 sp, Vasa. 2 platser.

Ansökan

Ansökan sker via ansökningstjänsten Studieinfo.fi. Intervju, lämplighetstest och/eller språkprov kan enligt utbildningsansvarigs beslut ordnas före, under eller efter ansökningstiden.

Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen av sökande på basen av resultatet av intervjun/provet och om intervju/prov inte ordnats, av ett ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning.

Den som beviljas studierätt för examensstudier i separat ansökan i augusti 2017, skall göra närvaroanmälan och höstterminen 2017 inleda studierna vid yrkeshögskolan. Begränsningarna i rätten att göra frånvaroanmälan av enbart lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

Deadline för bilagor och komplettering 18.8 kl. 15.

Urvalsförfarande

Intervju, lämplighetstest och/eller språkprov kan ordnas senast 22.8 enligt utbildningsansvarigs beslut.

Antagning

Antagningsbrev/meddelande sänds per e-post 24.8.

Mottagande av studieplats

Mottagande av studieplats görs senast 1.9 kl. 15.00.