Från Öppna YH till examensstuderande

Ansökan

Du kan ansöka om att bli examensstuderande om du avlagt minst 60 sp vid Öppna yrkeshögskolan inom den utbildning du söker till, och den utbildningen deltar i separat ansökan. Ansökan sker direkt via Studieinfo.fi. Ansökan ordnas två gånger om året, i augusti för dem som kan antas som examensstuderande för studiestart under höstterminen och ansökan i december för studiestart under vårterminen.

I vissa fall ordnas också ansökan för sökande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen och minst 30 studiepoäng vid Öppna yrkeshögskolan. Studiepoängen skall vara avlagda inom utbildningen ifråga enligt ett för ändamålet uppgjort program.

Ansökningsmål i december 2016

Genom att klicka på utbildningen kommer du till utbildningens sida i studieinfo.fi, där du också kan söka till utbildningen. Observera att det till höger på sidan finns skilda rutor för olika ansökningar, och du ska klicka på den ruta där det står "Ansökan - Separat ansökan 2016 med Öppna yrkeshögskolestudier"

Information om eventuella urvalsprov hittas också på utbildningens sida på studieinfo.fi, under fliken "antagningsgrunder och inträdesprov". Observera att info gällande separat ansökan hittas lite längre ned på sidan, överst på sidan är information om vårens ansökan.

Dagstudier, 60 sp öppna yrkeshögskolestudier

YH-examen inom kultur, dagstudier

 

YH-examen inom social- och hälsovård, dagstudier

På engelska:

 

YH-examen i teknik, dagstudier

 

YH-examen i sjöfart, dagstudier

 

YH-examen inom företagsekonomi, dagstudier

 

Flerformsstudier, 60 sp öppna yrkeshögskolestudier

YH-examen i teknik, flerformsstudier

 

Dagstudier, 30 sp öppna yrkeshögskolestudier + yrkesinriktad grundexamen

YH-examen inom företagsekonomi, dagstudier

Antagningsgrunder

Behörig att ansöka med 60 studiepoäng öppna yrkeshögskolestudier är du som senast 31.12.2016 vid en öppen yrkeshögskola har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som du ansöker till och blir godkänd i intervju/lämplighetstest/språkprov som enligt utbildningsansvarigs bedömning kan ordnas inför antagning till utbildningen.

Behörighetskravet för sökande med 30 sp öppna yrkeshögskolestudier + yrkesinriktad grundexamen är en senast 31.12.2016 avlagd yrkesinriktad grundexamen inom motsvarande bransch och 30 studiepoäng avlagda vid öppna yrkeshögskolan inom den utbildning man söker till enligt ett för ändamålet uppgjort program.

Ifall det inom någon utbildning finns skäl att begränsa antalet som får studierätt via öppna yrkeshögskolestudier, sker rangordningen på basis av resultatet i intervjun/provet och om intervju/prov inte ordnas, av ett ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid Öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning.

Den som blir antagen som examensstuderande i ansökan i december 2016, bör göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2017 vid yrkeshögskolan. Begränsningarna i rätten att göra frånvaroanmälan av enbart lagstadgade orsaker under första studieåret, gäller också studerande som antas via separat ansökan.

Ansökningstid, ansökan och bilagor

Ansökningstid: 1 – 15.12.2016 kl. 15.00

Ansökan sker elektroniskt via Studieinfo.fi. Ansökan bör fyllas i elektroniskt på studieinfo.fi under ansökningstiden, senast 15.12.2016 före kl. 15.00. Som bilaga till ansökan bör ett studieregisterudrag som visar de avlagda studierna inom Öppna YH inlämnas senast 16.12.2016 kl. 15.00. Bilagan kan antingen postas till Yrkeshögskolan Novia, Antagningsservice, PB 6, 65201 Vasa eller sändas som skannad kopia till antagningsservice@novia.fi.

Tidtabell efter ansökan

Deadline för bilagor och komplettering: 16.12.2016 kl. 15.00

Urvalsförfarande: Intervju, lämplighetstest och/eller språkprov kan ordnas senast 20.12.2016 enligt utbildningsansvarigs beslut. Vi kontaktar dig.

Antagning: Antagningsbrev/meddelande sänds per e-post och sms 21.12.2016.

Mottagande av studieplats: senast 4.1.2017

Kontakt

Kontakta antagningsservice@novia.fi ifall du har frågor.