Flexibelt till ingenjor

Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
8.6.2023 08:00 - 14.3.2024 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
21.3.2024 - 28.3.2024

Kursen Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp är en del av helheten Batterikompetens, 30 sp. Denna anmälan gäller ifall du endast vill gå någon enskild kurs från helheten. För endast en kurs fås inget modulintyg.  

___________________________________________________________________________________________

Målgrupp:

Kursen är riktad till personer i arbetslivet eller med intresse för batteriteknik. 

Innehåll:

  • ger kännedom om kulturer och arbetssätt
  • teamarbete
  • respektfull kommunikation och växelverkan
  • förtroendeskapande arbetssätt så att du kan arbeta inom batterisektorn

Tidtabell:
21-28.3.2024

Föreläsningstillfällen:

  • 21.3 kl. 15.30-18
  • 28.3 kl. 15.30-18

Förverkligande:
Online via Moodle samt föreläsningar i Teams. Föreläsningar ordnas ca 1 gång per vecka kvällstid och studierna lämpar sig för de som vill studera vid sidan av arbetet. 

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Förkunskaper:
Inga förkunskaper

Kursen är avgiftsfri.

Kontaktperson:
Roger Nylund, roger.nylund@novia.fi  

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.