Socialt arbete, 60 sp

Lediga platser
Ja
Pris
200,00 €
Anmälningstid
01.04.2022 08:00 - 31.05.2023 23:59
Omfattning
60 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
01.05.2022 - 31.12.2023

Målgrupp:
Studierna riktar sig till dig som har en högskole-examen inom det sociala området, pedagogiska området eller beteendevetenskaper och vill avlägga de studier som anges i lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 7 §

Utbildningens uppbyggnad och innehåll: 
Utbildningens omfattning är 60 sp och förverkligas på distans och som handledd praktik.

I studierna ingår kurser och praktik inom socialt arbete:
Interprofessionell social- och hälsovård 5 sp
Grunder i socialt arbete 5 sp
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5 sp
Socialpedagogiskt arbete bland unga 5 sp
Klientarbete och servicehandledning 5 sp
Funktionshinderservice 5 sp
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete 5 sp
Socialt arbete i skolan 5 sp
Beroendeproblematik och missbrukarvård 5 sp
Praktik: Socialt arbete 15 sp 


Ansökan bör innehålla betyg över avlagd högskoleexamen inom sociala området, pedagogiska området, eller beteendevetenskaper (bifogas till anmälan som bilaga i pdf format)


Efter avslutade studier fås ett intyg över de avlagda studierna.

Mer information
Carolina Silin, Carolina.Silin@novia.fi