Geriatrik

Kompetenshöjande fortbildning i akut geriatrik, 3sp

Lediga platser
Ja
Pris
45,00 €
Anmälningstid
8.1.2024 00:00 - 5.4.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
9.4.2024 - 14.5.2024

KOMPETENSHÖJANDE FORTBILDNING I AKUT GERIATRIK, 3 sp

Känner du till hur akuta sjukdomstillstånd påverkar den äldre? Vill du stärka din kompetens i hur dessa tillstånd kan förebyggas?

Människans livslängd ökar och idag lever man länge med sina sjukdomar. Hos den äldre människan fungerar fysiologin annorlunda, kroniska sjukdomar är vanliga och läkemedlen många.  Kognitiva sjukdomar påverkar den äldres förmåga att klara sig i vardagen och risken att drabbas av konfusion är större.

MÅLGRUPP & INNEHÅLL

Fortbildningen riktar sig till sjukskötare som arbetar inom äldreomsorgen (bäddavdelning, hemvård, hemservice, serviceboenden) och syftar till att ge: 

- fördjupade kunskaper om akuta sjukdomstillstånd och bedömning av dessa

- hälsorisker hos den äldre

- de vanligaste kroniska sjukdomarna hos den äldre och deras betydelse vid akuta tillstånd

- läkemedelsrelaterade problem i vården av den äldre

- prevention av iatrogena skador

Undervisningen består av föreläsningar, gruppreflektioner och självständiga studier. Deltagaren skall även under kursens gång göra upp en egen plan för hur det akuta omhändertagandet av den äldre kunde förverkligas på den egna arbetsplatsen på basen av kursens innehåll.

TIDPUNKT

Kursen förverkligas helt digitalt under sex tillfällen enligt följande tidtabell:

9.4 kl.14.00-16.00 Introduktion

16.4 kl.14.00-16.00

23.4 kl.14.00-16.00

29.4 kl.14.00 -16.00

7.5 kl 14.00-16.00

14.5 kl.14.00-16.00 Seminarium

 

Kursavgift: 45€

Utbildare:
Sirkku Säätelä, lektor i klinisk vård och Marica Hinders, lektor i vård

Kontaktperson:
Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi , 050-4784679