Sensorisk integration

Grunderna i sensorisk integration, introduktion del A, 1 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Pris
250 euro (+ moms 24 %)
Avbokningsregler, vänligen se kursinfoAnmälningstid
1.9.2023 08:00 - 31.1.2024 23:59
Omfattning
1 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
8.2.2024 - 9.2.2024

Sensorisk integration innebär förmågan att ta emot, känna, förstå och på rätt sätt bearbeta sensoriska stimuli från våra fem sinnen. Bristande förmåga att samordna sinnesintryck kallas för sensorisk integrationsstörning och kan hos barn visa sig som överkänslighet eller underkänslighet mot vissa sinnesintryck, koordinationsproblem och försenad motorisk utveckling, inlärningssvårigheter och svårigheter att behärska tal och språk.
Syftet med kursen är att ge kunskap om hur barnets utveckling kan stödas utifrån sensorisk integrationsteori samt hur dess fördelar praktiskt kan tillämpas i vardagen. Utbildningen genomförs i samarbete med Föreningen för sensorisk integrationsterapi (Sity ry).

Målgrupp:
Kursen riktar sig till ergoterapeuter och fysioterapeuter, talterapeuter, psykologer, pedagoger, kuratorer, föräldrar och andra som är intresserade av ämnet.
Ergoterapeuter och fysioterapeuter kan efter genomgången del A fortsätta sin utbildning i sensorisk integration genom att slutföra del B och slutligen del C, som ger kvalifikationen till SI-terapeut.

Omfattning:
1 sp

Tidpunkt:
8-9.2.2024

Ansökningstid:
1.9 2023-31.1 2024

Pris:
250 € (+ moms 24 %)

Plats:
Yrkeshögskolan Novia - Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo

 Språk: 
Svenska

Genomförande:

Föreläsningsdagar + självstudier och inlämningsuppgift

 Innehåll:

  • Utveckling av sensorisk integration (SI) teori och terapi
  • Hur sensorisk integration hjälper barnets normala utveckling
  • Vad SI-problem handlar om
  • Hur modifierande av praxis och miljö kan stöda barnet/ungdomens deltagande i vardagen
  • När barnet bör handledas till närmare SI-undersökningar

 

Genomförande:
Kursen består av två närstudiedagar: 8-9.2 2024. Närstudiedagarna ordnas vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, i Åbo.  Kursen inleds om minimiantalet deltagare uppfylls.

Inför kursens närstudiedagar görs en förhandsuppgift som gås igenom under de första närstudiedagarna: Deltagaren läser och sammanfattar A. Jean Ayres Aistimusten aallokossa, kapitel 2 och 4 eller motsvarande på engelska A.Jean Ayres Sensory Integration and the child. Understanding hidden sensory challenges. Kap. 2 och 4.

 

Utbildare:
Carina Sandberg, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad
Mari Virkkala, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad

Avbokningsregler:
Anmälan till fortbildning blir obligatorisk efter sista anmälningsdagen. Om du måste avboka ditt deltagande efter anmälningsperioden debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om avbokningen sker senare än 14 dagar innan utbildningens start debiteras hela kostnaden för utbildningen. Vid hinder får utbildningsplatsen överlåtas till en kollega.

Förfrågning om innehåll och genomförandet:
Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi

OBS! Kom ihåg att i din anmälan också fylla i e-faktura eller annan faktureringsadress ifall det är arbetsgivaren som betalar. I annat fall kommer en online betalningslänk till din egen e-post.